Fra vei til sjø - kompetans­e­senter for nærskipsfart

cameron-venti-FPKnAO-CF6M-unsplash_flip

Shortsea Promotion Centre er et samarbeidsprosjekt mellom norske myndigheter og private aktører med målsetting om å gjøre sjøveien til en større del av den intermodale verdikjeden.

Explore opportunities

Join us at Nor-Shipping and the Shortsea Business Hub where we will explore opportunities to move cargo from the road to the sea together with companies… Les mer »Explore opportunities

Tesla - sjøveien til Trondheim

Snarveien fra Europa til Vestlandet går langs kysten

Tesla velger å gå nye veier , også når det gjelder transportvalg. Bilene skipes snarveien  fra kontinentet langs vestkysten, fremfor omlasting på Østlandet til bil… Les mer »Snarveien fra Europa til Vestlandet går langs kysten

Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket

Har du planer om nye tilbud for transport av gods som flytter gods fra vei til sjø? Kystverket tar nå imot nye søknader om tilskudd… Les mer »Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket

Digitalisering som forenkler og effektiviserer

Bedre kapasitetsutnyttelse, kortere tid i havn, mindre ventetid og kraftige utslippsreduksjoner for skipstrafikken er målsettingen for samarbeidsprosjektet “Norsk digital havneinfrastruktur”.  Digitaliseringen av havneinfrastrukturen skal føre… Les mer »Digitalisering som forenkler og effektiviserer