All godstrafikk går som normalt

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpen for godstrafikk Flyplasser, havner og grenseoverganger…

Containervolum vekst i Karmsund Havn

Karmsund havn opplever en kraftig vekst i containervolumene i inngangen på 2020. Det er håndtert 15% flere containere i årets første 2 måneder sammenlignet med 2019. På de siste sju årene har godstrafikken over terminalen…

Vestlandet blir vinnere i fremtidens lavutslippssamfunn

Slik konkluderer Menon Economics i en analyse fremlagt på Vestlandskonferansen nylig. Menon har vurdert vekstmulighetene for prosessindustrien, sjømat-, maritim- og fornybarnæringen i Norge fra i dag og frem til 2035 med utgangspunkt i grønn omstilling.…

Håndterte 5 prosent flere containere i 2019

I 2019 ble det håndtert 5 prosent flere containere over Larvik havn sammenlignet med det tidligere toppåret 2018. Med 83.000 containere TEU i 2019, satte Larvik Havn ny trafikkrekord innenfor containersegmentet. Veksten var på 5…

Unifeeder, Port of Copenhagen

Nytenkende og samarbeidsorientert

Jens Juel Rasmussen har vært 4 måneder i jobben som Regional Director Scandinavia for Unifeeder. Vi tok en prat med Jens for å høre litt om Unifeeder, planene fremover og hvordan gjøre fremtidens logistikk mer…

Visjoner for bærekraftig transport

Norge har en vid naturgitt infrastruktur for sjøtransport med store investeringer i farleder og havneanlegg. Dette er en transportstruktur som vil kunne ta hånd om vesentlig større volumer enn i dag. Les sjøtransport -visjonen til…

Den Maritime klyngen er i vekst

Maritim verdiskapningsrapport 2020, fra Maritimt Forum, viser at verdiskapingsveksten er sterk og at sysselsettingen øker i maritim næring. Men enkelte segmenter sliter fortsatt. Foto: Thomas Tepstad Berge I 2019 bidrog næringen med 148 mrd. kroner…

Vidar Karlsen slutter som Administrerende Direktør i DFDS…

Vidar Karlsen slutter som Administrerende Direktør etter 10 år i stillingen. Dette opplyser DFDS Logistics om i en pressemelding. Det er ingen dramatikk rundt denne beslutningen. En organisasjonsendring, der selskapet går fra en land-organisering til…

Landstrøm må lønne seg

På Enovakonferansen i dag lanserte Enova tre nye støttetilbud for å få fart på omsetningen av strøm fra land til skip i norske havner. Kombinasjonen av målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel…