Trafikverket i Sverige bevilger 94,5 MSEK i Ekobonus

Trafikverket i Sverige har tildelt miljøbonuser (Ekobonus) til fire prosjekter. Ekobonus er miljøkompensasjon for overflytning av gods fra vei til sjø. Ekobonus er miljøkompensasjon for overføring av godstransport fra vei til sjø. Ekobonus er rettet…

Larvik havn

Et uvanlig år for sjøtransport

Til tross for et krevende år i 2020 som en følge av pandemien, registrerer vi en liten økning i godstransporten med lasteskip. Den maritime bransje viser hvor robust den maritime transportkjeden er gjennom opprettholdelse av…

Emballasje Smurfit Kappa

Bærekraft integrert i hver fiber

Smurfit Kappa, er et av verdens ledende leverandører av papirbasert emballasje, med bærekraft sentralt i selskapets sirkulære forretningsmodell. Selskapet utfordret egen logistikk og reduserte CO2 utslippene på transport med utrolige 9,3 millioner kg. Målet for…

Lasting og lossing i Bergen Havn

Bergen Havn med vekst i containertrafikken på 3,9%

Til tross for et krevende år i 2020 grunnet Covid-19, hadde Bergen havn en volumvekst på containertrafikk på 3,9% og passerte dermed toppåret i 2012. 40 671 TEU´s i 2020 representerer en oppgang på 3,9%,…

Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto - Bremnes Seashore

760 000 tonn er flyttet fra vei til…

Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport. Hittil har mer enn 760 000 tonn gods blitt flyttet over på sjøveien med ordningen. Årets søknadsfrist er…

Nutrimar produkt

Bærekraftig logistikk fra produksjon til kunde

Nutrimar på Frøya sender 14 000 tonn foredlet vare til Europa, USA og Asia årlig, 95% går sjøveien. Ifølge selskapet, den mest bærekraftige måten å eksportere på. 95 prosent av Nutrimars eksport går sjøveien. Det…

Larvik Havn med vekst i godsvolum på seks…

Til tross for et uforutsigbart marked grunnet Covid-19, hadde Larvik Havn en volumvekst på gods på seks prosent i 2020. Samlede lastemengder over Larvik Havn utgjorde to millioner tonn i 2020, noe som var 6…

Ny transportrute mellom Polen, Sverige og Vest-Norge

Sea-Cargo starter opp ny ukentlig transportrute mellom Polen, Sverige og Vest-Norge. Ruten er en del av en total omlegging med nye transportruter, dobling av kapasitet og en helt ny flåte tilpasset et moderne og fremtidsrettet…

De mest leste artiklene i 2020

Godt nyttår kjære lesere! I 2020 har dere ukentlig lest aktuelle artikler om europeisk shortsea på Shortseashipping.no. og Shortseashipping.eu. Her følger oversikten over de 10 mest leste artiklene i 2020. Ta en titt, og se…

Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. (Illustrasjon: Vard Engineering)

70 millioner kroner til utvikling av nye utslippsfrie…

Tre prosjekter får tilsammen 70 millioner kroner til utvikling av nye utslippsfrie transportløsninger på sjøen. De tre prosjektene som får støtte til utvikling er henholdsvis et skip som skal transportere og bruke ammoniakk som drivstoff,…