Hopp til innholdet

Overbevisende, troverdig og presis

  Kystrederiene webinar om tilskuddsordningen

  Kystrederiene, i samarbeid med Shortsea Promotion Centre og BAUTA advokatfirma, inviterte sine medlemmer til webinar om tilskuddsordningen idag. Medlemmene fikk presentert gode råd om hvordan nå frem med søknaden.

  Kystrederiene, i samarbeid med Shortsea Promotion Centre og Bauta advokatfirma, presenterte idag gode råd om tilskuddsordningen og hvordan forretningsplanen er et godt verktøy i denne prosessen.

  12 rederier deltok på dagens webinar, de fikk med seg konkrete tips og råd på hvordan man kan nå frem med en søknad, og hvordan planmessig markedsarbeid styrker forretningsplanens troverdighet og fremtidig lønnsomhet.

  Søknadsfristen for årets tilskuddsordning er 31.05.21.

  Om tilskuddsordningen for godsoverføring

  Kystverket gir tilskudd til etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å oppfylle målet om mer gods på sjø. Ordningen gjelder for rederier etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og som har planer om å etablere ei ny godsrute.

  760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

  Tilskuddsordningen for nærskipsfart skal være en starthjelp som reduserer risikoen ved nyetablering av transporttilbud som tar sikte på å overføre gods fra vei til sjø. Overføring av gods fra vei til sjø reduserer skadekostnadene fra godstransport og frakt av varer sjøveien gir vareeier et miljøfortrinn.

  Skal din bedrift søke tilskudd?

  Er du medlem i Shortsea Promotion Centre og trenger inspill/råd til arbeidet med søknaden for tilskudd, ta kontakt med oss.

  Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre: shortsea@shortseashipping.no

  Elisabeth Voldsund, Bauta: elisabeth@bauta.no