Hopp til innholdet

Oslos havnedirektør er månedens Europeiske havneprofil

  Ingvar M. Mathisen er intervjuet av den europeiske havneorganisasjonen ESPO. Les hva han mener er Oslo Havns viktigste utfordringer i årene fremover.

  Ingvar M.Mathiesen beskriver Oslo havn og de sentrale utfordringene på følgende måte. Oslo havn er Norges største offentlige multifunksjonshavn, og den ledende containerhavnen, samt den største passasjerporten. Halvparten av den norske befolkningen lever mindre enn tre timer unna havnen.

  Oslo – Europas grønne hovedstad

  Oslo er rangert som nummer tre blant verdens ledende havnebyer, slått bare av Singapore og Hamburg. Denne rangeringen, validert av 250 internasjonale maritime eksperter og basert på nesten 50 indikatorer, ble utført av Menon Economics på vegne av DNV-GL i rapporten «The leading maritime capitals of the world 2017».

  Oslo er Europas grønne hovedstad i 2019. Havnen er en sentral del av byens klimainitiativ «det grønne skiftet» og spiller en viktig rolle i å yte bærekraftig lasttransport til fremtidens «nullutslipps by». Ved å flytte mer gods fra vei til sjø reduserer luftforurensingen og CO2-utslipp med minst 50%.  Målet til Oslo Havn er å redusere 85% av CO2-utslippene innen 2030.

  Hovedutfordringen for Oslo havn er å være en byhavn, noe som krever at vi gjennomfører en rekke tiltak for å være i harmoni med omgivelsene for å kunne vokse.

  For Oslo havn, som det burde være for alle havner, er økte miljøkrav og tiltak for utslippskutt ikke så mye en utfordring som det er en mulighet. Som det gamle norske ordtaket sier: «sjøveien er miljøveien».

  Les også: Port pro of the month: Ingvar M. Mathisen (NO)

  Økning i antall cruisepassasjerer

  Antall cruisepassasjerer har falt fra ca 312 000 i rekordåret 2011 til rundt 169 000 i 2016. I samme periode har antall cruisepassasjerer til Norge økt med ca 1 million passasjerer. Nå har antall cruise-anløp til Oslo økt vesentlig fra 98 anløp i 2018 til henholdsvis 125 bestillte anløp i 2019 (+ 27,6%) og 141 anløp i 2020 (+ 12,8%).  Oslo gjenoppdages.  Vi har så mye å tilby, fra seiling i den vakre Oslofjorden, til sentralt beliggende cruise-kaier, og overflod av landattraksjoner som passer for alle aldre, gruppestørrelser, aktivitetsnivåer etc.

  Cruisetrafikk i Oslo havn

  Hovedutfordringene for cruisehavnene i Norge er de økte miljøhensynene og det faktum at de største cruiseportene begynner å nå grensen når det gjelder antall passasjerer som bestemmelsene kan håndtere uten å overfylle problemer på bestemte datoer.

  På bakgrunn av dette har Oslo en stor fordel i forhold til andre cruise-destinasjoner i Norge, da den har større kapasitet til ekstra cruise-anrop. Vi har også som mål å vokse bærekraftig, noe som betyr at vi jobber med å tiltrekke oss de nyeste og mest miljømessige-effektive cruiseskipene.

  Godshavnen flytter til Sydhavna

  ​I 2009 besluttet bystyret at den fremtidige godshavnen i Oslo vil bli lokalisert i Sydhavna, som en del av «Fjordbyen». Utvikling av Fjordbyen innebærer å redusere arealet som brukes til havneaktiviteter med halvparten, fra elleve til seks kilometer av Oslos kystlinje, men fortsatt være istand til å håndtere fremtidig lastvekst. Målene i strategiplanen er ambisiøse: I planperioden 2013-2030 har Oslo havn sikret seg å transportere 50% mer frakt og 40% flere passasjerer.​

  Norges største godshavn, Sydhavna har gjennomgått en stor forandring. Oslo havn har hittil investert 2,1 milliarder kroner i infrastruktur og overbygning for containerterminalen alene og vil gjennomføre ytterligere utvidelser de neste årene. Les også Sjursøyaterminalen utvides​​

  Oslo containerhavn

  Det økte containervolumet i 2018 stammer hovedsakelig fra europeisk last, som tidligere kom til Norge med lastebil. Endringer i transportmarkedet og mangel på lastebilførere i flere land i Europa har ført til økte priser på veitransport.​

  Sydhavna har håndterer de fleste varetyper fra containere, oljeprodukter, korn, salt, sement, nye biler, avfall avledet drivstoff, skrapjern, etc.  Vi er nå i siste omgang med å revidere vår strategiplan, hvoretter vi vil fullføre Masterplan for Sydhavna, denne planen vil legge føringer for hvilken last vi skal prioritere og hvor og hvilke vi ikke kan prioritere på grunn av vår begrensede plass

  Digitalisering av sjøtransporten

  ​Havnene er sentrale i arbeidet for å strømlinjeforme og digitalisere sjøtransporten. Rederier, skip og agenter forventer standardisering og sømløs bruk av havnenes infrastruktur og tjenester. ​

  Oslo havn ønsker å tilby gode, sømløse digitale løsninger for sine kunder. På denne måten kan vi bidra til å forbedre effektiviteten og konkurranseevnen til sjøtransport slik at flere varer trans​porteres til sjøs. Derfor tok vi initiativ til et prosjekt med navnet «Digital interaksjon mellom havn, fartøy, agent og rederi». Oslo havn eier prosjektet, som ledes av Grieg Logistics, med andre norske havner som partnere. Kystverket støttet også prosjektet. Målet var å kutte 50 % – 80 % av tiden som havner, fartøyer, rederier og agenter bruker for øyeblikket i deres samspill på alle vanlige samtaler.

  Oslo havn har for første gang etablert en digitaliseringsstrategi. Vi vil fokusere på å modernisere og digitalisere havoperasjoner. Nøkkelelementene i denne strategien har vært kartlegging og ombygging av arbeidsprosesser, tilpasning av infrastruktur og teknologi, med fokus på digitalisering og kompetanse i havnenes ledelse, samt hele organisasjonen. Vår nye mantra er «det som kan digitaliseres, skal digitaliseres.»

  Green Port & Cruise Congress 2019

  ​Vi er stolte over å være vert for Green Port Cruise & Congress i 2019, og vise frem Oslo-byen i hovedstadens miljøår. Oslo er en av Europas mest ambisiøse og aktive byer innen miljø og klima. Som den europeiske grønne hovedstaden i 2019 har Oslo tatt ledelsen i den grønne overgangen.

  Oslo og Oslo havn har betydelig mer ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp enn målene som er definert på nasjonalt nivå. De norske myndighetene har som mål å redusere utslippene med minst 40% innen 2030 sammenlignet med utslippsnivåene i 1990, mens Oslo by har som mål å redusere klimagassutslippene i byen med 36 % innen 2020 og 95% innen 2030.

  Handlingsplanen «Oslo havn som nullutslipps havn» sier at CO2-utslipp fra shipping og aktiviteter fra Oslo havn i 2017 utgjorde 55 300 tonn CO2. Samlet 17 tiltak vurderes i denne handlingsplanen, og samlet sett anslås disse å gi en reduksjon på 46 700 tonn CO2 innen 2030. Dette tilsvarer en reduksjon på 85 % sammenlignet med utslippsnivåene i 2017. Lignende eller større reduksjoner av SOX, NOX og partikler vil også bli oppnådd. Dette er svært proaktive planer som vil kreve store omveltninger både adferdsmessig og med hensyn til bruk av ny teknologi.

  Byhavnen

  ​Som en byhavn midt i hjertet av byen trenger vi ikke bare å være mer effektiv i lasthåndtering, men vi måtte også utvikle den nye havnen Sydhavna med fokus på estetikk, støyredusering og forurensning, på grunn av nærheten til private hjem som ligger i åssiden med utsikt over Sydhavna. Derfor har vi opprettet buffersoner i form av grønne rekreasjonsområder mellom byen og havnen, i samarbeid med lokalsamfunnet. I 2019 åpner vi en ny grønn aktivitetspark med badesteder, BMX-stier, basketballbane, parkour og lekeapparater etc.

  Oslo havn

  Oslo havn har dessuten tilrettelagt og gitt tilgang til sjøen til Oslos innbyggere og besøkende ved å transformere tidligere havneområder til byutviklingen. Oslos nye havnepromenade strekker seg ni kilometer langs Oslos havn, som kombinerer sightseeing, historie, kunst, arkitektur, restauranter, etc. Det knytter byen sammen fra øst til vest, og setter ulike deler av byen til en rekke gode opplevelser. Oransje forsendelsesbeholdere av forskjellige størrelser fungerer som informasjonstårn og settes opp med jevne mellomrom langs hele promenaden, for å sikre at du finner veien. På varme sommerdager kan du​​ svømme eller ta en dagstur ut til de nydelige øyene i nærheten.

  Å stoppe forurensning er en stor oppgave for havnen og byen, vi samarbeider tett om denne saken. Oslo havn utvikler og bruker smart, grønn teknologi som droner (både i luften og i sjøen), flytende søppelkasser og en ny elektrisk miljøbåt for å bidra til å fjerne plast og avfall fra fjorden. Droner og søppelkassene fjerner avfall både fra havbunnen og overflaten, og er også en del av vårt effektive havne vedlikehold.