Hopp til innholdet

Oslo havn viderefører suksessen med Cool Oslo Shortsea

  Cool Oslo Shortsea

  Oslo Havn viderefører prosjektet Cool Oslo Shortsea, med fokus på Baltikum. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom havn, vareeiere og logistikkaktører med fokus på å flytte gods fra vei til sjø. De foregående prosjektene har hatt klar nytte mht. kunnskap og nettverk, og de har ført til dokumenterbar vekst og overføring.

  Overføring fra vei til sjø

  Oslo Havn KF har i 2017 og 2018 gjennomført to prosjekter i samarbeid med Yilport Oslo. I 2017 deltok Bama, Coop, Interfrukt og Norske frukt- og grønnsaksgrossisters forening aktivt i prosjektet. I 2018 ble samarbeidet med spesielt Bama og Coop videreført, og prosjektet ble utvidet til å omfatte et bredere spekter av vareeiere, varer og logistikkaktører. Prosjektet ble også utvidet ved delvis å inkludere ro-ro tilbud til/fra Oslo i tillegg til containere. Prosjektene hadde et klart hovedfokus på europalast med opphav/destinasjon vest/sør for Danmark.

  Shortsea – den kosteffektive logistikkløsninge

  De foregående prosjektene har hatt klar nytte mht. kunnskap og nettverk, og de har ført til dokumenterbar vekst og overføring. I 2018 hadde Oslo havn en økning i container på 14 % (29.500 teu), hvorav 24.900 teu (over 80 %) var 45’ containere. Så langt i 2019 (første 7 mnd.) har Oslo havn hatt en containervekst på 13 % sammenlignet med fjoråret (17.500 teu), der 85 % av veksten kommer fra 45’ containere. I løpet av 2017/2018 har det blitt etablert 1 ny containerlinje mellom Oslo og Østersjøen (Litauen og Polen). Linjen på Polen/Baltikum bidro med ca. 50 % av veksten og flere bidragsytere i foregående prosjekt har påpekt potensial for overføring av mer gods med opphav/destinasjon Polen/Baltikum. Så langt i 2019 har det blitt etablert 1 ny ro-ro linje (Kiel), og i August startet Samskip opp ny containerlinje på mellom Baltikum, Oslo og Vestlandet . 
  Samskip forbinder Norge med Baltikum

  Nytt prosjekt med fokus på Baltikum

  For lite kunnskap om transportene til/fra Østersjø-området (Russland, de baltiske landene og Polen) har satt fokus i 2019. De store møbelkjedene har vært en driver for overføring av transporter fra veg til sjø fra Østersjø-området, og mye av grunnlaget for de nye linjene kan knyttes til disse. For å ytterligere støtte opp under nye linjer og forbedret shortsea kvalitet, for eksisterende og nye vareeiere og for rederier/linjer, gjennomfører Oslo Havn KF og Yilport Oslo i disse dager en større kartlegging av bedrifter med transporter til/fra dette området for å bedre kunnskapsgrunnlaget og lette rederienes jobb med å tiltrekke seg last. På samme måte som i tidligere prosjekter gjøres kunnskapsgrunnlaget tilgjengelig for rederiene når det er klart.

  Som i de tidligere prosjektene arbeides det målrettet med å etablere dialog mellom vareeiere og logistikkaktører for varestrømmer som i dag ikke benytter sjøtransport. Oslo Havn KF har i samarbeid med Yilport Oslo gjennomført møter og samlet informasjon fra en mengde aktører på flere arenaer. Senest ble prosjektet presentert i Baltic Transport Forum i Kaliningrad med aktører fra Russland, de baltiske land og Hviterussland. I den nærmeste framtid skal dette følges opp med vareeierforum i Estland (i samarbeid med Enterprise Estonia og Norges ambassade i Estland) og i Latvia (i samarbeid med det latvisk-norske handelskammer, Innovation Latvia, Latvias ambassade i Norge og Norges ambassade i Latvia). Disse samarbeidspartnerne har vært svært aktive til å bidra med informasjon og kontakter. 

  Cool Oslo Shortsea

  Steinar Wiik og Kjell Ovrehagen bidrar med ekstern bistand inn i prosjektet i tillegg til Bjørn Engelsen og Maiken Solemdal i Yilport Oslo og Carl Johan Hatteland og Anette Brække fra Oslo Havn KF. Prosjektet støttes av Kystverket gjennom tilskudd til havnesamarbeid.