/Om oss

Om oss

SPC-N ble opprettet i 2003 på bakgrunn av en prosess i EU om identifisering av flaskehalser for sjøtransporten. SPC-N er et av flere nasjonale Short Sea Promotion Centres som samarbeider i European Shortsea Network (ESN) for å øke kunnskap om nærskipsfart med sikte på øke markedsandelene for nærskipsfart både på nasjonalt og europeisk nivå. SPC-N er organisert som prosjekt under Maritimt Forum.

Formål og oppgaver

SPC-N formål er å være et kompetansesenter for nærskipsfart i et europeisk nettverk av tilsvarende sentre. SPC-N skal bidra til å framskaffe og formidle kunnskap som er til nytte for aktører og myndigheter som bakgrunn for arbeidet med overføre gods fra vei til sjø. SPC-N kan bidra til å synliggjøre klima- og miljøeffekter av sjøtransport i konkurranse med vegtransport.
SPC-N skal innenfor myndighetsoppdragets pkt 1-4 nedenfor yte tjenester i samarbeid med relevante aktører knyttet til sjøtransport, som rederier, vareeiere, tilbydere av logistikk- og transporttjenester eventuelt også forskningsmiljøer. SPC-N skal være en arena der
ovennevnte aktører kan formidle informasjon og knytte kontakter. Oppgavene skal utføres markedsnøytralt og ikke-diskriminerende slik at alle aktører skal ha lik tilgang til informasjon og til SPC-Ns aktiviteter.

Styret