Om oss

SPC-N er et samarbeidsprosjekt mellom Norske myndigheter og private aktører med målsetting om å gjøre sjøveien til en større del av den intermodale verdikjeden.

Idag består SPC-N av 31 medlemmer (Rederier, havner og Maritime organisasjoner). Vi er en del av et europeisk kompetansenettverk bestående av 13 nasjonale ShortSea Promotion Centres som samarbeider i European Shortsea Network (ESN). Målsettingen er å øke kunnskapen om nærskipsfart med sikte på øke markedsandelene for nærskipsfart, både på nasjonalt og europeisk nivå.

Kontakt daglig leder

Jørn Askvik Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norway
Foto: Fredrik Kveen

Jørn Askvik

Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norway
(+47) 48 25 45 28
shortsea@shortseashipping.no


Shortsea Promotion Center Norway har et styre som er tungt forankret i alle deler av skipsfarten.