Hopp til innholdet

Oljefondet med ny handlingsplan på klima – mål om nullutslipp

  Fjell og sjø, Møre og Romsdal

  Oljefondet publiserer i dag en ny handlingsplan for klima frem til 2025 og setter mål om netto nullutslipp innen 2050 for alle selskapene i porteføljen.

  Klimaendringene er en av de største utfordringene i dette århundret. I tillegg til alvorlige konsekvenser for klodens miljø og menneskers levevilkår, vil endringene medføre en betydelig risiko for verdensøkonomien. Gjennom eierandelene i mer enn 9 000 selskaper i 70 land, reflekterer klimarisikoen til fondet klimarisikoen i verdensøkonomien.

  Vi har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima. Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn
  Leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management

  Fondet har en klar økonomisk interesse i at målene i Parisavtalen nås. Fondets egne analyser viser at en forsinket klimaovergang er det som gir størst finansiell risiko for fondet.

  Det at Oljefondet går mot nullutslipp er helt i tråd med EU´s taksonomi og signaler fra EU i forhold til transport- og finanspolitikk
  Arnt-Einar Litsheim, Fagdirektør i Samfunnsbedriftene Norske Havner

  Konkret og ambisiøs handlingsplan

  Oljefondet har jobbet med klima i over 15 år. Den nye handlingsplanen pålegger fondet og gjøre mer, og den nye handlingsplan viser til konkret tiltak på hva som skal gjøres.

  Vi setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Og vi vil være en pådriver for at selskapene skal nå dette målet ved å sette troverdige mellommål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp
  Eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho

  Klimaplanen er et tverrfaglig arbeid, og baserer seg i tillegg på eksterne ekspertinnspill og utredninger, ikke minst ekspertutredningen til Skancke-utvalget fra i fjor. Finansdepartementet har også fastsatt endringer i forvaltningsmandatet nettopp om klima.

  Grønn, effektiv og bærekraftig varelogistikk

  Omstillingen til en bærekraftig økonomi med netto nullutslipp av klimagasser før 2050 er et av vår tids største utfordringer. Denne forvandlingen kan ikke vedtas eller bestilles, den må skapes. Maritime aktører og vareeiere går foran og viser veien til grønn, effektiv og bærekraftig varelogistikk gjennom flere konkrete prosjekter.

  Undersøkelser utført av bl.a Network For Transport Measures (NTM), på vegne av Shortsea Promotion Centre, viser at vareeieren kan redusere utslippene fra transport med >60% ved å flytte gods fra vei til en intermodal transportkjede allerede idag. Maritime prosjekter som er satt i drift, eller befinner seg i test-fasen og som etter planen er operative iløpet av 2024 baner vei for ytterligere utslippsreduksjoner.

  Foto: Asko

  Asko kommer med en hel-elektrisk transportkjede som årlig vil erstatte 1 million km med lastebiltransport og gi 5.000 tonn mindre CO2 utslipp. Nøkkelen til konseptet er samarbeid i hele verdikjeden (vei og sjø) samt opprettholde fokus på effektive forretningsmodeller

  Foto: Samskip


  Samskip and Ocean Infinity inngår samarbeid for å bygge to hydrogendrevne containerskip som etter planen skal være operative i 2025.

  Partneskapet med Ocean Infinity dekker både bygging og drift av skipene. Et samarbeid som søker å presse frem mot nullutslipp, effektiv og sikker, multimodal logistikk.

  Yara Birkeland er utviklet i samarbeid med flere norske aktører. Teknologiselskapet Kongsberg Maritime er ansvarlig for utvikling og leveranse av teknologien. Skipet er bygget ved Vards verft i Brattvåg, det skal driftes fra Horten, av joint venture-selskapet Massterly, eid av Wilhelmsen-gruppen og Kongsberg-gruppen. Statseide Enova har støttet utviklingen med 133,5 millioner kroner.

  Foto: Yara

  Yara Birkeland er igang med verdens første utslippsfrie containerskip. Skipet skal gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnen i Brevik, og erstatter 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året. Yara Birkeland bidrar til å redusere NOx (nitrogenoksid) og CO2-utslipp, forbedre trafikksikkerheten ved at transporten av gjødsel flyttes fra vei til sjøs, redusere veistøvdannelse og redusere trafikkstøy.