Hopp til innholdet

Nyvalg i Karmsund havn

  I henhold til Karmsund Havns eierstrategi, velges medlemmene til selskapets representantskap, Havnerådet, for en periode på 4 år. Etter høstens kommunevalg, har kommunestyrene i de seks eierkommunene valgt sine nye representanter.

  Dette opplyser Karmsund havn om i en pressemelding om nytt Havneråd og Havnestyre.

  Havnerådet utpeker selv leder og nestleder på sitt konstituerende møte, som ble avholdt i desember. Havnerådet består nå av; Jarle Nilsen, Karmøy (leder), Sigmund Lier, Tysvær (nestleder), Arne-Christian Mohn (Haugesund), Linn Therese Erve (Sveio), Inge Reidar Kallevåg (Bømlo) og Osmund Våga (Bokn).

  Havnerådet Karmsund Havn
  Havnerådet Karmsund Havn

  «Karmsund Havn er en effektiv og moderne virksomhet som er en viktig aktør for regional attraktivitet, vekst og utvikling. De siste årene har Karmsund Havn stått for en formidabel vekst innenfor relevante forretningsområder. Sammen med ansatte og styret, vil havnerådet arbeide for å videreutvikle kjerneområdene innenfor gods- og containertrafikk, cruise, offshore og fiskeri og vektlegge alle relevante miljøhensyn.»
  Nyvalgt leder i Havnerådet, Ordfører Jarle Nilsen

  På Havnerådets konstituerende møte, ble det også valgt nytt styre i selskapet. Havnestyret velges for to år om gangen, og består av fem medlemmer og tre numeriske varamedlemmer. Havnestyrets sammensetning er nå som følger: Johan Rokstad (leder), Elisabeth Haldorsen (nestleder), Ellen Solstad, Tønnes B. Tønnesen og Sindre Matre. Som varamedlemmer er valgt; Bente Hetland, Andreas Fløgstad og Olaf A. Hansen.

  Havnestyret Karmsund Havn
  Havnestyret Karmsund Havn

  «Havnestyret takker Havnerådet for tilliten, og ser frem til å jobbe tett sammen med selskapets eiere og administrasjon, for å fortsette den fantastiske utviklingen selskapet har hatt. Vi vil ha fokus på å styrke vår posisjon internasjonalt, og på å videreutvikle selskapets satsning på bærekraftige løsninger».
  Styreleder Johan Rokstad

  For ytterligere informasjon kontakt:
  Styreleder Johan Rokstad 913 18 571
  Havnerådets leder Jarle Nilsen 480 03 828