Hopp til innholdet

Nytt sentrallager i Larvik effektiviserer logistikken for Lundhs

  For å effektivisere blokkhåndteringen i steinbruddene og redusere CO2- utslippet har Lundhs besluttet å etablere nytt sentrallager på 32 mål på Revet, Larvik havn.

  Larvikitt er Norges nasjonalbergart og finnes kun i Larviksområdet. I steinbruddene rundt Larvik utvinnes store rå-blokker av larvikitt som eksporteres ut via Larvik havn til fabrikker over hele verden, både i containere og som bulklaster på skip. Larvikittblokker og andre biprodukter av utvinning i steinbruddene er i dag en av Larvik havns viktigste vareslag.

  Steinindustrien og aktiviteten den bringer med seg er viktig for Larvik havn. At Lundhs nå har valgt å etablere seg i Larvik havn for å effektivisere sin logistikk-kjede, og derigjennom bidra til reduksjon i klimagassutslipp, er vi svært glade for. Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for verdiskapning og vekst, lokal og regionalt, så dette er gledelig”

  Jan Fredrik Jonas, Havnedirektør i Larvik Havn

  Lundhs eksporterer årlig ca. 150.000 tonn (ca 9.000 blokker) med larvikitt av beste kvalitet hvert år fra steinbruddene i Larvik. Før larvikitten skipes ut i verden via Larvik havn kvalitetssikres og kategoriseres steinblokkene. Blokkene selges til fabrikker rundt om i verden som videreforedler steinene til benkeplater, flis, monumenter og fasadeplater.

  Samarbeidet med Larvik Havn om etableringen av et nytt sentrallager vil revolusjonere vår håndtering av steinblokker. Vi kan effektivisere logistikken, redusere behovet for tungt maskineri og dermed skape et mer stillegående arbeidsmiljø. Dette vil gi betydelige fordeler for både bedriften og omgivelsene. Investeringen i et nytt sentrallager vil gi langsiktige gevinster og styrke vår posisjon i markedet

  Thor-Anders Lundh Håkestad, Adm Direktør i Lundhs AS

  Etableringen av nytt sentrallager i Larvik Havn betyr i praksis at Lundhs får færre blokkhåndteringer lokalt i steinbruddene ved å kjøre blokker direkte til havnen, som igjen bety mindre tungtransport lokalt og dermed mindre CO2 utslipp, støy og støv. Steinblokkene har frem til nå blitt lagret lokalt i steinbruddene før de transporteres til Larvik havn for klargjøring til skipning.

  Skaper et effektivt logistikkknutepunkt for eksport av steinblokker

  I forbindelse med etableringen til Lundhs har JAS Worldwide Norway, sammen med Larvik Havn, etablert et nytt og moderne terminalområde for sikker håndtering av larvikittblokker ytterst på Revet.

  Oversiktsbilde Revet, Larvik Havn
  Foto: Larvik havn

  Alle selskaper som eksporterer steinblokker, Lundhs, Larvik Granite og andre, kan effektivt frakte sine blokker sjøveien via Larvik havn, og dermed bidra til reduksjon av klimautslipp og tungtransport på vei, og mindre slitasje på byens trafikknutepunkter i sentrale rushtider.

  Gjennom dette skapes et effektivt logistikknutepunkt for eksport av steinblokker. Årlig eksporteres i overkant av 250.000 tonn larvikittblokker som tilsvarer ca 5.000 containere med steinblokker ut over havna i Larvik.

  Vi er glade for at Lundhs etablerer et sentrallager i Larvik havn samtidig som vi kan tilby gode fasiliteter for alle andre selskaper som ønsker å skipe ut larvikittblokker over Larvik havn.

  Thomas Arbo Høeg, Daglig leder i JAS

  De viktigste markedene for larvikittindustrien er Kina, India, Midtøsten og europeiske land, i hovedsak Italia og Spania. I tillegg kan biprodukter fra bruddvirksomheten som skipes over Larvik havn/Svartebukt komme opp i over 500-700.000 tonn. Det nye terminalområdet tilrettelegger dermed for god logistikk rundt disse produktene i Larvik havn.