Hopp til innholdet

Nytenkende og samarbeidsorientert

  Unifeeder, Port of Copenhagen

  Jens Juel Rasmussen har vært 4 måneder i jobben som Regional Director Scandinavia for Unifeeder. Vi tok en prat med Jens for å høre litt om Unifeeder, planene fremover og hvordan gjøre fremtidens logistikk mer bærekraftig.

  Rasmussen har solid bakgrunn fra transport/logistikk bransjen med ansvar for både kommersiell utvikling og strategiske kunder – blant annet fra Unifeeder og nå sist fra rollen som Head of Strategic sales i DFDS.

  Hvis man erkjenner at dagens miljøutfordringer vil skape nye og disruptive forretningsmodeller, er anbefalingen å ta aktivt eierskap i arbeidet med å utvikle de nye modellene, istedenfor for å jobbe for en bevaring av de eksiterende.
  Jens Juel Rasmussen, Regional Director Scandinavia i Unifeeder

  Styrking av det kommersielle  

  -Jeg kjente noenlunde godt hva jeg kom til. Dette er en forholdsvis velsmurt organisasjon. Unifeeder har sterkt driftsfokus i regionen, og oppgaven min blir bl.a. at videreføre dette og å styrke den kommersielle tankegangen lokalt.

  Det er en spennende tid å komme tilbake til Unifeeder sier Rasmussen.

  Gjennom eierskapet til DP World går Unifeeder fra å være en stor pan-europeisk feeder- og shortsea operatør til en vesentlig mer kompleks forretningsmodell. Gjennom oppkjøp av Singapore selskapet Feedertech Group øker Unifeeders geografiske operasjonsområde fra Europa and Middelhavet til Øst Asia.

  «Unifeeder tilbyr fortsatt de samme produktene, men vi gjør det nå i et utvidet geografisk område», utdyper Rasmussen

  «Why fix something that ain´t broken?”

  Hvilke hindringer ser du for å få flere vareeiere til å skifte fra vei til sjø?

  -Ett skifte fra vei til sjø vil kreve at de rette transportformer er tilstede og at vareeieren er klar for operasjonelle endringer i forhold til hvorrdan de arbeider i dag.

  Jens Juel Rasmussen, Regional Director Scandinavia i Unifeeder

  Mange vareeiere ser på ett skifte som utelukkende å representere en operasjonell risiko, det skaper en naturlig hindring for at de gjennomfører et sådann skifte.

  – Vareeiere med velfungerende logistikk, vil ikke nødvendigvis endre på dette, ta den operasjonelle risikoen, i utgangspunktet ikke dette vanskelig å forstå.

  «Why fix something that ain´t broken?» – men det er broken
  Jens Juel Rasmussen, Regional Director Scandinavia i Unifeeder

  Det settes tøffe krav på internasjonal handel: Kraftig reduksjon av CO2, mindre gods-trafikk på veiene, samtidig med at det forventes en kraftig økning i godsvolum i årene som kommer. Summen går ikke opp.

  Skape vinn-vinn løsninger

  Fra ditt perspektiv – Hvordan skal vi få vareeieren til å flytte gods sjøveien?

  Arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø vil i fremtiden kreve at nye løsninger utvikles i felleskap med kundene, som skaper en vinn-vinn-posisjon for alle involverte parter. Det kan ikke bare være en part som vinner, uavhengig av om det er transportøren eller vareeieren. Begge parter skal ha en fordel av et samarbeid.

  Unifeeder er alltid klar for å diskutere nye måter å gjøre tingene på sier Rasmussen.  Et område man kan gjøre veldig mye er å skape en transparens rundt tilgjengelig utstyr, med den hensikt å redusere tomkjøring. All luften som transporteres representerer uutnyttet kapasitet, et potensial utdyper Rasmussen.

  Utvikling av fremtidige logistikk-løsninger og arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø handler ikke bare om vareeier og rederi. Arbeidet må involvere vareiere, rederier, jernbane og lastebil – det er mange aktører som må være med i dette arbeidet. Flytter vi 10.000 TEU´s fra vei til sjø så er det noen i utgangspunktet som taper på det – det skal naturligvis håndteres, avslutter Rasmussen.