Moss Havn med 7,7% vekst i antall containere

Totalt ble det fraktet 62.395 TEU (konteiner-ekvivalenter) fraktet over Moss havn i 2021. Dette representerer en vekst på 7,8% sammenlignet med 2020, og er samtidig havnens nest mest aktive år.

Larvik Havn med 7% volumvekst på fergetransport i 2021

2021 var et utfordrende år for Larvik Havn knyttet til containertrafikk. Nedgangen i container ble korrigert med økning i de øvrige varegruppene. Totale driftsinntekter i… Les mer »Larvik Havn med 7% volumvekst på fergetransport i 2021

Lasting og lossing i Bergen Havn

Bergen Havn med vekst i godsvolum på 3,5%

Den uoversiktelige logistikksituasjon i 2020 fortsatte inn i 2021, med påfølgende store variasjoner fra måned til måned og mellom de forskjellige vare segmentene. Til tross… Les mer »Bergen Havn med vekst i godsvolum på 3,5%

Egersund Havn

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner med ny frist

Kystverket utlyser en ny runde med tilskuddsordningen til effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av prosjekter knyttet til tiltak i havn som… Les mer »Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner med ny frist

Hirtshals Havn 2025-2026

Nord-Europas dreieskive for godstransport

Shortsea Promotion Centre er stolt over å kunne presentere enda et nytt medlem, Hirtshals Havn. Hirtshals Havn er et viktig bindeledd mellom Norge og Europa,… Les mer »Nord-Europas dreieskive for godstransport

Norwegian Boeing 737-800

Flytter flere tusen lastebiltransporter fra vei til sjø

Trondheim Havn IKS erverver Muruvik havn fra Bane NOR. Muruvik blir ny forsyningshavn for flydrivstoff til Trondheim Lufthavn Værnes. Årlig flytter dette flere tusen tankbiltransporter… Les mer »Flytter flere tusen lastebiltransporter fra vei til sjø

De mest leste artiklene i 2021

Godt nyttår kjære lesere! I 2021 har dere ukentlig lest aktuelle artikler om europeisk shortsea på Shortseashipping.no. og Shortseashipping.eu. Her følger oversikten over de 10 mest leste… Les mer »De mest leste artiklene i 2021

Explore opportunities

Join us at Nor-Shipping and the Shortsea Business Hub where we will explore opportunities to move cargo from the road to the sea together with companies… Les mer »Explore opportunities

Tesla - sjøveien til Trondheim

Snarveien fra Europa til Vestlandet går langs kysten

Tesla velger å gå nye veier , også når det gjelder transportvalg. Bilene skipes snarveien  fra kontinentet langs vestkysten, fremfor omlasting på Østlandet til bil… Les mer »Snarveien fra Europa til Vestlandet går langs kysten

Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket

Har du planer om nye tilbud for transport av gods som flytter gods fra vei til sjø? Kystverket tar nå imot nye søknader om tilskudd… Les mer »Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket