Hopp til innholdet

Ny næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene med erfaring fra Brüssel

  Karsten Henrik Henschien Sprenger(39) er ansatt som ny næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene. Karsten kommer fra jobben som fylkessekretær/daglig leder i Vestland Høgre, og har tidligere blant annet jobbet som politisk rådgiver i Europaparlamentet i Brussel.

  Kystrederiene, med tilhørende Brønnbåteiernes Forening, er en ledende arbeidsgiver og interesseorganisasjon for nærskipsfart og aqua shipping. Den nye stillingen vil ha et særskilt fokus på politikk, medie- og kommunikasjonsarbeid.

  Som næringspolitisk rådgiver håper jeg å kunne være med å sette premissene for utviklingen av næringen, og bidra til en bedre forståelse av medlemmenes utfordringer i beslutningsprosesser. Det er de som legger til rette for verdiskaping og aktivitet langs kysten vår, og det er vår fremste oppgave å ta vare på
  Karsten Henrik Henschien Sprenger, Næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene

  Karsten er født og oppvokst i Rotterdam i Nederland, men har bodd i Norge siden 2012. Hans bestefar drev skipshandel i verdsenshavnen Rotterdam og hans far har vært kommandør i den nederlandske marinen, så sjøfart har vært en naturlig del av hans oppvekst.

  Karsten Henrik Henschien Sprenger

  – Jeg ser frem til å jobbe sammen med dyktige og motiverte kolleger for å fremme Kystrederienes interesser i årene som kommer. Jeg håper at min politiske erfaring og mitt politiske nettverk vil være av nytte for Kystrederienes medlemmer, sier Karsten.

  Karsten har studert International Relations ved universitetet i Groningen. Han har også hatt ulike verv i politiske og internasjonale organisasjoner.

  Vi er svært glade for å få Karsten med på laget. Han har uten tvil mye å bidra med. Vi gleder oss.
  Administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge