Hopp til innholdet

Ny kaptein på brua i Shortsea Promotion Centre-Norway

  Jørn Askvik tar over som ny daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) fra nyttår. Askvik har bred erfaring fra både logistikkbransjen, teknologi og luftart.

  SPC-N er et kompetansesenter for nærskipsfart i et europeisk nettverk av tilsvarende sentre. SPC-N skal bidra til å framskaffe og formidle kunnskap som er til nytte for aktører og myndigheter i arbeidet med å overføre mer gods fra vei til sjø.

  Vi er veldig glade for at Jørn Askvik begynner som ny daglig leder i SPC-N fra 1. januar 2019. Han har bred erfaring, kjenner logistikkbransjen godt og vil styrke arbeidet og målsettingen om mer godsoverføring fra vei til sjø.
  Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan

  SPC-N er et offentlig-privat samarbeid og mottar tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Samferdselsdepartementet (SD). Senteret mottar også finansiering fra relevante næringslivsorganisasjoner og -aktører.

  – Gjennom innsatsen i SPC-N vil jeg fremheve at sjøveien er miljøveien, og bidra til å aktualisere behovet for mer godsoverføring fra vei til sjø. Nå som vinteren er godt i gang kan jeg legge til at sjøveien allerede er ferdig brøytet og saltet. Godsoverføring bidrar også til å redusere ulykker, køer og veislitasje. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og samarbeide godt med alle aktørene i bransjen, sier Jørn Askvik.

  Siden oppstarten har myndighetsoppdraget SPC-N vært organisert som et prosjekt under Maritimt Forum, i tett samarbeid med Norske Havner, KS Bedrift Havn, NHO Transport og logistikk, Kystrederiene, Norges Rederiforbund og NHO Sjøfart. Norske Havner og KS Bedrift Havn fusjonerer 1. januar 2019.

  For spørsmål, ta kontakt med: Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan mobil: 47 90 46 42