Hopp til innholdet

Ny godsrute i Nord

  Det går ikke lenge før en ny godsrute er i gang. Det sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap i en kommentar til statssekretær Allan Ellingsen (FrP) uttalser fredag 7. juni i Avisa Nordland. Der åpner Ellingsen for en ny vurdering av spørsmålet om en forlengelse av den statlige støtteordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

  – Fredag 7.juni kom det gode signaler fra samferdselsdepartementet om at de vil se på, samt ta en nyrunde på videreføring av støtteordning på overføring av gods fra veg til sjø, sier Holmen. 
  Han peker på at sammen med den nye støtteordning på jernbane for overføring av gods fra veg til bane, så er det støtte til sjøtransport som sikrer at næringslivet raskt kan få på plass en ny Nord Norge-linje. En linje ikke ulik containerbåten TG som ble nedlagt høsten 2013 etter 29 år. 
  -For næringslivet i Nord Norge kom det som et sjokk på oss at regjeringspartiene valgte å kutte støtteordningen for å få mer gods vekk fra nordnorske veger over på kjøl. ​

  Flytte gods fra vei til sjø mellom Troms, Lødingen og Bodø havn 

  -Det siste året har vi brukt mye krefter på å få regjeringen til å innføre en støtteordning for å få fjernet trailere fra vegene våre og flytte gods over på toget. Dette leverte regjeringen på i revidert nasjonalbudsjett, men tok samtidig vekk sjøtransportstøtten. Det som er viktig å forstå er at disse to tingene henger sammen. Derfor er vi veldig glade for fredagens signal, poengterer BRUS-direktøren. 

  «Vi fjerner tusenvis av trailere fra norske veier» 
  ELNAR RAMI HOLMEN Direktør, BRUS​

  Da incentivordningen for overføring av gods til sjø kom på plass for 2017 og 2018, søkte et rederi på å få delta i ordningen med å føre gods til sjøs mellom Troms, Lødingen og Bodø havn. Den gang ble ikke søknaden prioritert høyt nok, og havnet på en fjerdeplass på prioriteringslista til Kystverket. De tre beste søknadene ble prioritert, og Nord Norge-linja havnet utenfor med et nødskrik. 

  Fjerner potensielt 50.000 trailere fra veien

  – Hovedårsaken den gang var at jernbanen ikke var effektiv og konkurransedyktig nok når man ser på aksen Tromsø-Oslo og Europa som en sammenhengende godskorridor. 
  – Man var altså usikker på om dette var konkurransedyktig nok på pris og tiden godset tar fra produksjon til marked, forklarer han. 
  – Får vi dette til, vil særlig to ting skje. Vi fjerner i størrelsesorden mange tusen trailere, potensielt 50 000 trailere, fra nordnorske og norske veier med den trafikksikkerheten det gir. Og, det sikrer nye og etablerte arbeidsplasser og sørger for at logistikk knutepunkt Bodø, blir nettopp det, avslutter Holmen. 

  Kilde: Avisa Nordland

  Foto:​ Per Torbjørn Jystad

  Om Shortsea Promotion Centre Norway

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre