Hopp til innholdet

Ny direktør i Hirtshals Havn

  Hirtshals Havn 2025-2026

  Per Holm Nørgaard er ansatt som ny direktør i Hirtshals Havn. Det var stor interesse for stillingen og en omfattende rekrutteringsprosess. 

  Per Holm Nørgaard kommer fra en stilling i Blue Water Shipping, hvor han har vært ansatt som direktør PMO siden 2018. Per Holm Nørgaard har gjennom to perioder vært ansatt i Blue Water Shipping i 22 år, hvorav de fleste har vært i ulike lederstillinger. I tillegg til sin ledererfaring, bringer Per Holm Nørgaard også stor kunnskap og kompetanse innen strategiarbeid og implementering, prosessoptimalisering og organisasjonsutvikling.

  New director hired in the Port of Hirtshals

  Sterke søkere til stillingen

  Da Hirtshals havn startet søket etter en ny havnedirektør for noen måneder siden, opplevde havnen generelt stor interesse for stillingen. Etter en intensiv rekrutteringsprosess med et sterkt felt på 39 søkere falt valget fra et enstemmig styre på Per Holm Nørgaard som ny direktør for Hirtshals havn.

  Vi har vært gjennom en veldig spennende og lærerik prosess, og vi er stolte av at en så kompetent profil har valgt å vie seg til den fremtidige utviklingen av Hirtshals havn. Vi er sikre på at Per Holm Nørgaard er den rette personen til å lede havnens kommende oppgradering, og vi ser frem til å ønske ham velkommen
  Anker Laden-Andersen, styreleder i Hirtshals havn

  Hirtshals Havn 2.0 – den grønneste trafikkhavnen i Europa

  I mai kunngjorde Hirtshals havn sine planer om å oppgradere havnen til en versjon 2.0. Utviklingsplanene inkluderer, sammen med en betydelig fysisk havneutvidelse og forbedring av anlegget, ambisjonen om å bli den grønneste trafikkhavnen i Europa når det gjelder gods-, transport- og logistikkløsninger, samt produksjon av grønne drivstoff.

  Les også: Hirtshals havn oppgraderer til version 2.0

  -Hirtshals havn står på terskelen til en spennende fremtid, som jeg ser frem til å være en del av. Fra fortiden har jeg mye erfaring med å oversette strategier til virkelighet, og hvis vi alle løfter sammen, er jeg sikker på at vi sannsynligvis vil nå målet vårt trygt. Sammen må vi sørge for at havnen kontinuerlig utvikles og derved skape best mulige rammebetingelser for våre eiere, kunder, brukere og nærområdet, sier Per Holm Nørgaard.

  Hirtshals Havn som knutepunkt for produksjon og forbruk av fornybar energi.
  Ilustrasjon: Hirtshals Havn

  Sammen står vi sterkere

  Den fremtidige havnedirektøren ble opprinnelig utdannet som flyspeditør – en opplæring som han siden har supplert; først med en pre-MBA og deretter en Executive MBA i strategisk tenking, begge fra Business Institute i Aalborg. I tillegg til tiden i Blue Water Shipping, har Per Holm Nørgaard også jobbet i noen år som selvstendig og hatt bakgrunn i forsvaret. De mange erfaringene han har fått underveis har gitt Per Holm Nørgaard en klar retningslinje for hva som er godt lederskap for ham.

  Gjennom årene har jeg blitt veldig klar over at resultater ikke kan skapes av en mann alene – men heller av et team” 
  Per Holm Nørgård påtroppende direktør for Hirtshals Havn

  -Samtidig har jeg lært viktigheten av grundig forberedelse; Hvis du er grundig forberedt, er det mye lettere å utføre, og du kan bedre håndtere uforutsigbarhet, sier Per Holm Nørgaard, som vil benytte seg av disse erfaringene i sin nye jobb.

  Per Holm Nørgaard tiltrer stillingen som direktør i Hirtshals havn pr. 1. august 2021. Han tar over etter Andreas Duus, som siden 9. mars 2021 har fungert som fungerende direktør for havnen.