Hopp til innholdet

Norges travleste ferjesamband elektrifiseres

  Regjeringen ønsker slutt på dieselstank og støyende ferger. Innen 2025 skal alle bilferger gå på strøm, og flere fergerederier er på god vei til å nå målet.

  Det er en målsetting å elektrifisere hele fergesektoren innen 2025 Statssekretær Atle Hamar (V), Klima- og miljødepartementet

  Totalt er det 130 fergesamband i Norge, med til sammen rundt 200 ferger, ifølge NRK. – Vår oversikt viser at innen utgangen av 2021 vil over 70 ferger ha batteri installert, sier avdelingsdirektør Edvard Sandvik i Vegdirektoratet.​

  De store rederiene satser nå milliarder av kroner for å gjøre sine ferger mer miljøvennlige.​

  Fjord1 har åtte hybridferger i dag, hvorav to er helelektriske.

  I løpet av en toårsperiode skal vi ha til sammen 32 elferjer i drift. 27 av disse blir nybygde ferjer og fem ombygde
  Driftsdirektør André Høyset i Fjord 1.

  Også Norled investerer i nye ferger. I 2015 sjøsatte de verdens første helelektrisk ferge, MF Ampere, og nå har de åtte elektriske ferger. i tillegg kommer det 18 nye batteriferger til i løpet av årene som kommer.​

  Horten-Moss blir Elektrisk i 2021

  Norled MF Ampere illustrasjon

  SLIK VIL DEN SE UT: Dette er en illustrasjon av den nye ferga som vil ha en batterikapasitet tilsvarende 100 nye e-Golf (Illustrasjon: Bastø Fosen)​

  ​Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten. Sammenlignet med en konvensjonell ferje sparer dette CO2-utslipp tilsvarende 3400 nye bensinbiler. Enova støtter klimaprosjektet med i overkant av 31 millioner kroner.​
  ​    

  – Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergesamband og staten gjennom Enova bidrar nå til at denne viktige strekningen får batteriferge. Moss–Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende over Oslofjorden. Det nye fartøyet vil fra januar 2021 gå inn som ett av fem fartøy på sambandet.​ Moss–Horten blir det 34. ferjesambandet som elektrifiseres med støtte fra Enova.
  – Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Norge ligger i front når det gjelder grønn skipsfart, og elektrifisering er en viktig del av regjeringens politikk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

  Les pressemeldingen «NORGES TR​AVLESTE FERJESAMBAND BLIR ELEKTRISK til Bastø Fosen her

  Shortsea Promotion Centre Norway​

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransportens til en større del av verdikjeden.​​​​​​ VI er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.