Hopp til innholdet

Norges sørligste trafikkhavn – et miljøvennlig transportknutepunkt

  Kristiansand havn

  Kristiansand havn er den sørligste trafikkhavna i Norge, nærmest Europa og sentralt på kysten av Sør-Norge. Et naturlig logistikknutepunkt som knytter sammen Vest- og Østlandet, og er en naturlig forlengelse av E39 til Danmark.

  I en serie artikler belyser vi den norske maritime næringen, hvilken rolle den spiller, hva den kan tilby og hvordan den skal gjøre logistikken mer bærekraftig ved å flytte mer gods fra vei til sjø. Vi startet reisen i Tromsø. Denne gangen har vi forflyttet oss helt sør til Kristiansand, og tatt en prat med Havnedirektøren i Kristiansand Havn, Halvard Aglen.

  Les også: 69 grader nord

  Overværer lossing med ny kran

  Havnen sikrer næringslivet i regionen

  Agder er Norges største eksportfylke for behandlede varer. Store næringsaktører for eksport er lokalisert i umiddelbar nærhet til havna. Det eksiterer en tilnærmet retningsbalanse over kaikanten, noe som innebærer at det eksporteres like mye som det importeres.

  En velfungerende trafikkhavn er helt nødvendig for regionen, og vi jobber hardt for å sikre gode tjenester
  Halvard Aglen, Havnedirektør Kristiansand Havn

  Glencore Nikkelverk, Elkem og Voss vann er noen av de største kundene i Kristiansand Havn. De to førstenevnte, importerer råvarer og eksporterer ferdige produkt over kaikanten. De befinner seg under fem kilometer fra havna. Voss Vann har sitt største kundegrunnlag i utlandet, og frakter varer direkte fra fabrikken til havna med godstog og derfra videre med båt på eksport.

  «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet»

  Eksiterende strategiplan ble vedtatt i oktober 2013 og strekker seg frem til 2025. Arbeidet med revidering av strategiplanen og sette retning for fremtiden pågår i disse dager

  Vi har lenge hatt et mål om å videreutvikle Kristiansand havn som et miljøvennlig transportknutepunkt. Nå vil vi i enda større grad etablere mål og planer som bidrar til en mer bærekraftig transportsektor.
  Halvard Aglen, Havnedirektør Kristiansand Havn

  -Det å flytte transport fra vei til sjø er i seg selv et steg i riktig retning. I tillegg jobber vi med å kunne tilby nullutslippsløsninger, som gjør sjøtransporten enda renere. Vi har kommet langt med å tilby landstrømstilkobling for cruise, ferje og offshorefartøy, og jobber nå også med landstrøm til containertrafikk. Dette tror vi blir et tilbud som både rederier, vareeiere og innbyggere vil sette pris på.

  Landstrømsanlegg Kristiansand Havn

  – Vi deltar også i prosjekter som har som mål om å etablere havna som et energiknutepunkt for byen vår. Elektriske busser, privatbiler og andre kjøretøy vil kunne benytte seg av infrastrukturløftet som blir gjort i havna. På den måten kan vi utnytte energitilgangen som skipene og landstrømsanleggene forutsetter, også når skipstrafikken ikke har behov for den, kommenterer Halvard.

  Rutekart

  Havnen er et logistikknutepunkt og tilbyr mange faste fraktruter. Fra Kristiansand havn kan godset nå hele 27 havner i inn- og utland (Se listen nedenfor over aktuelle havner).

  Rutekart Kristiansand Havn

  Det går ruter med ViaSea (Rotterdam m.fl.), Unifeeder (Rotterdam og Hamburg m.fl.), Baltic Line (Turku m.fl.), MSC (Antwerp m.fl.), Scan Shipping (Swinoujscie m.fl.), DFDS Seaways (Zeebrygge og Immingham m.fl.) og Norlines/Samskip (en rekke norske havner, i tillegg til Lithauen og Polen). 

  Ruter fra Kristiansand havn

  AntwerpenGdyniaKlaipedaSt. Petersburg
  BergenHamburgMoerdijkSvolvær
  BlythHarstadOsloTeesport
  BodøHaugesundRigaThamesport
  BremerhavenHelsinkiRotterdamTromsø
  Brevik HirtshalsSandnesÅlesund
  FarsundImminghamSandnessjøen

  Kilde: Shortseaschedules.com

  Trafikkutvikling

  Kristiansand havn er en mellomstor havn, som håndterer alle typer gods. Godstypene består hovedsakelig av container, våt- og tørrbulk, stykk- og ferjegods, samt prosjektlast. I 2019 håndterte havna 51 323 TEUs tilsvarende 470 694 tonn gods gjennom containerterminalen, 240 020 tonn over bulk-/stykkgodsterminalen, og 379 835 tonn gods over ferjeterminalen.

  Lasting av containere
  Foto: Kristiansand Havn

  I tillegg til de faste godsrutene har fergesambandet mot Hirtshals en sterk posisjon i Kristiansand. Det fraktes nesten like mye gods over fergeterminalen som over containerterminalen. Dette gjør havnen til en viktig del av Jyllandskorridoren mot Europa.

  Hva må til for å flytte mer gods fra vei til sjø?

  Som et steg mot en grønnere transportnæring, er det satt nasjonale mål om å flytte gods fra vei til sjø. Vi utfordret Halvard til å dele sine synspunkter om hva han mener må til for å flytte mer gods sjøveien. Halvard fokuserte på 4 ting:

  • Brukere av sjøtransport må tilbys dør-til-dør løsninger som gjør det enkelt og sømløst å velge sjøveien.
  • Større offentlig satsning som understøtter de ambisiøse nasjonale målene om en grønnere transportnæring
  • Rederiene bør jobbe med å knytte sammen de etablerte nasjonale transportlinjene, for sikre en mer effektiv transport fra A til Å.
  • Vareeierne må stille krav til sine speditører om å bruke de mest miljøvennlige rutene
  Halvard Aglen,
  Havnedirektør i Kristiansand Havn

  Raske fakta om Kristiansand Havn

  • Bidrar direkte og indirekte til 12.000 jobber i landsdelen
  • 1.900 skipsanløp pr år
  • 1.247.526 fergepassasjerer reiser gjennom havnen
  • 51.323 Containere (TEU´s) pr år
  • Håndterer 240.000 tonn Bulk-/stykkgods