Hopp til innholdet

Nord-Europas dreieskive for godstransport

  Hirtshals Havn 2025-2026

  Shortsea Promotion Centre er stolt over å kunne presentere enda et nytt medlem, Hirtshals Havn. Hirtshals Havn er et viktig bindeledd mellom Norge og Europa, og vi ser frem til samarbeidet om å flytte mer gods fra vei til sjø.

  Hirtshals Havn er et bindeledd mellom Europa og Norge, Færøyene og Island samt Skotland og Russland. Gode og frekvente forbindelser, kort overfartstid samt direkte forbindelse til nettverket av europeiske motorveier sikrer hurtig transport mellom Norge og kontinentet.

  Positiv utvikling i godstrafikken

  I 2019 reiste 2,42 millioner passasjerer gjennom Hirtshals, det ble håndtert 1.8 millioner tonn gods og 140.000 lastebiler.

  I 2020 har trafikken vært preget av corona-situasjonen, spesielt på passasjersiden. Godstrafikken derimot har positiv utvikling også i 2020. Det ble håndtert 1,88 millioner tonn gods og 143.000 lastebiler. Trafikken er gjennnomført med punktlighets- og regularitetstall som er fullt på høyde med luftfartsbransjen.

  Kilde: Hirtshals Havn

  Kjernen i godstransporten over Hirtshals havn er ro -ro -trafikken. Havnen er et senter for multi-modal transport og betjener kunder som benytter både ferge-, gods-, og veitrafikk. På sikt vil også Hirtshals kunne tilby muligheten for å sende godset videre med jernbane.

  Destinasjonskart

  Hirtshals Havn er en av Danmarks største ferge- og transporthavner, med gode forbindelser til Skandinavia og Europa. Fra Hirtshals Havn kan du sende godset ditt til hele 10 destinasjoner i Norge, Færøyene, Skottland og Russland både på daglig, og ukentlig basis.  

  Havnen har daglige avganger til Larvik, Langesund, Kristiansand, Stavanger og Bergen i Norge, ukentlige avganger til Torshavn på Færøyene, Seydisfjordur og Thorlakshöfn på Island, samt Scrabster i Skottland og St. Petersburg i Russland.

  Hirtshals rutekart (inkl veiforbindelser)
  Foto: Hirtshals Havn

  Nord-Europas dreieskive for godstransport

  Hirtshals Havn er et effektivt bindeledd mellom Europa og Norge, Færøyene og Island samt Skotland og Russland. Gjennom å tilby høyfrekvente ruteforbindelser, kort overfartstid og direkte forbindelse til europeiske motorveier tilbyr Hirthsals Havn markedet et hurtig transporttilbud mellom Norge og kontinentet.

  God infrastruktur, velfungerende logistikkløsninger og tett samarbeid med rederier, havner, speditører, jernbane, politikerer og ikke minst vareeieren, er nøkkelen til å levere et stabilt og godt produkt som møter kravene til markedet,
  Michael Langballe, Head of Development – Transport & Logistics i Hirtshals Havn.

  Grunnlaget for vekst og utvikling skapes gjennom kommersiell drift og fokus. Det arbeides aktivt for å skape nye rutenettverk for å sikre målsettingen om å være Nord-Europas dreieskive.

  Målet er å utvide markedsposisjonen innen ro / ro -trafikk i Skandinavia gjennom sammenkobling av fergeruter, lasteruter, jernbaner og motorveier, og dermed skape optimale transportløsninger.

  Hvordan flytte mer gods fra vei til sjø?

  Nasjonal Transportplan prognotiserer en vekst i godstransporten i Norge på ca 300 millioner tonn frem mot 2050, 80% av dette skal gå på vei, hva kreves for å flytte mer gods fra vei til sjø?

  -Fra vårt perspektiv er havnen fasilitatoren i dette samarbeidet og skal sørge for at det etableres relasjoner og kunnskapsdeling mellom aktørene, sier Michael.

  Dette er også en grunnene til at Hirtshals Havn ble medlem i Shortsea Promotion Centre, et samarbeidsprosjekt mellom norske myndigheter og den maritime næringen.

  Norge er det viktigste markedet for både Hirtshals Havn og mange av våre kunder. Gjennom et medlemskap i Shortsea Promotion Centre får vi bedre tilknytning til det norske markedet, og en god samarbeidspartner som kan hjelpe oss med å holde fokus i arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø
  Michael Langballe, Head of Development – Transport & Logistics i Hirtshals Havn

  Hirtshals havn oppgraderer til version 2.0

  Nye anlegg og utvikling av grønn havn vil forberede Hirtshals Havn for fremtiden

  It will be a game changer!
  Gary Walker, Direktør i CLdN

  Utviklingen innen godstransport forventes å akselerere ytterligere de neste årene som en følge av de miljømessige- og kapasitetsmessige fordelene som sjøtransport har.

  For å møte markedets fremtidige etterspørsel for grønn energi oppgraderes Hirtshals havn til versjon 2.0. Prosjektet skal skape grunnlaget for transportløsninger som er klimamessig fornuftig og økonomisk sterkere enn dagens løsninger.

  Les også: Hirtshals havn oppgraderer til version 2.0

  De forbedrede havnefasilitetene skaper grunnlag for at transportsektoren kan skape transportløsninger som er klimamessig mer fornuftige og økonomisk sterkere enn de løsningene vi ser i dag. Dette gir rederiene, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheter når fremtidige logistikk- og distribusjonsløsninger skal planlegges i Nord-Europa. 
  Styreleder i Hirtshals havn, Anker Laden-Andersen.

  I tillegg utvides anleggene ved Hirtshals havn med en ny innseiling og et ytre havnebasseng, som vil betydelig forbedre innseilingsforholdene til Hirtshals Havn.

  Som en del av utviklingsprosjektet er det etablert et uavhengig utviklingsselskap, Greenport North, som er ansvarlig for utvikling av de delene av havnen som ikke er direkte knyttet til den normale havnedriften. 

  Vi ønsker å gjøre havneområdet til et knutepunkt for produksjon og forbruk av grønn energi ved å lage en sektorforbindelse mellom blant annet fjernvarme, grønn elektrisitet og flytende biogass (LBG). For eksempel har flere selskaper i havnen en stor mengde overskuddsvarme, som går tapt i dag. I fremtiden kan den brukes i en energisymbiose av andre selskaper eller fjernvarme.
  Steen Harding Hintze, direktør for Greenport North.

  Gjennom Greenport North skal Hirtshals havn støtte utviklingen av ulike former for drivstoff, bl.a. grønn produsert elektrisitet for for eksempel produksjon av hydrogen, ammoniakk og annet grønt drivstoff. 

  Det neste trinnet i arbeidet med havneutvidelsen er planprosessen og godkjenning fra myndighetene.