Hopp til innholdet

NOR-Shipping 2019 åpner snart dørene

  Snart åpner dørene til Nor-Shipping i Oslo. Direktør Per Martin Tanggaard er tydelig på at 2019-utgaven er mer aktuell, fremtidsrettet og viktigere å delta på for norsk næringsliv enn noensinne.

  Mandag 04 juni åpnes dørene for Nor-Shipping 2019. Det er ventet opp mot 35.000 gjester fra 75 land til et av de største møteplassene for internasjonale shipping-aktører. Samtlige 21.000 kvadratmeter hall-areal i Norges Varemesse må tas i bruk. ​I løpet av fire dager, fra 4. juni, håper Nor-Shipping å gjøre jobben som katalysator for både nye forretningsforbindelser og videreutvikling av allerede eksisterende samarbeid. I en pressemelding trekkes særlig to områder fram som spesielt viktige denne gangen: Grønnere løsninger og rekruttering av flere kvinner inn i bransjen. ​

  Info grafikk Nor-Shipping

  «Your Arena for Ocean Solutions»​

  Utvikling av bærekraftig forretningsvirksomhet i havområdene er en av verdens største muligheter og utfordringer på en og samme gang. Norge står i en særstilling. Landet vårt har verdens nest største offshore-flåte, og en kystlinje som måler 25.148 km. Globalt sett har shippingbransjen en målsetning om å kutte utslipp med 50 % innen 2050. På Nor-Shipping i Oslo den 4.-7. juni vil en showcase og identifisere løsninger som bidrar til å nå målene. Messen har mottoet «Your Arena for Ocean Solutions» som ledetråd, og det estimeres at 35.000 delegater vil besøke arrangementet.​

  Jakter på fremtidens sjømenn​

  En av Nor-Shippings hovedoppgaver er å lokalisere forretningspotensial, koble virksomheter sammen og muliggjøre suksess på en arena som er i rivende utvikling. Som Per Martin Tanggaard selv sier det: Aktører innen norsk maritim industri er gode til å samarbeide når de kan – og konkurrere når de må.

  Aktører innen norsk maritim industri er gode til å samarbeide når de kan – og konkurrere når de må.

  Nor-Shipping vil naturlig nok alltid sette maritim bransje først, men organisasjonen ønsker å knytte tettere bånd til øvrige bransjer. Det være seg finans, teknologi, startups, tenketanker eller andre aktører fra verdikjeden. Det å dra veksler av nye partnere og kunnskap kommer alle til gode. I fremtiden må en forvente at den maritime næringen vil trenge tilskudd av friske ideer, nye hoder og utdannelser. Alle har hørt om el-biler og el-busser. Men nå testes faktisk el-skip langs norskekysten. Dersom shippingbransjen i Norge og på verdensbasis skal fortsette å utvikle seg, spesielt innen miljø, må det tenkes nytt og kontroversielt. Ingeniører, forskere og matematikere kan bli fremtidens sjømenn. For ikke å glemme at halvparten av klodens kloke hoder tilhører kvinner.​

  Nyhet 2019 – Blue Economy Hall

  Ett av årets høydepunkter på Nor-Shipping, er Blue Economy Hall på Lillestrøm. Fra 4.-7. juni er Norges Varemesse fylt med 1000 utstillere som dekker et areal på 22.500 m2. Hall A, altså Blue Economy Hall, er dedisert miljø, bærekraftig utvikling av havområdene, forbedrede levekår for mennesker som bor i nærheten av hav og hvordan en kan bruke havets ressurser på en fornuftig måte.​

  Les mer om Nor-Shipping 2019 her

  Om Shortsea Promotion Centre Norway

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.​

  Stikkord: