Oppgang for containertrafikken , men stor tilbakegang for trailere over Bergen Havn er oppsummeringen for første kvartal 2021.

Oppsummert opplevde Bergen Havn en nedgang i godsvolumet over kai på nærmere -14%.

Situasjonsbildet i 2020 med en uoversiktlig logistikksituasjon har fortsatt inn i 2021, og resultatet av nedgangen har sin bakgrunn i Fjordline sine innstilte skip.

Etterhvert som vi tilnærmer oss en normalsituasjon, så blir det spennende å følge med på om den underliggende godsveksten kommer til å fortsette, eller om den vil avta utover høsten. Flere rederier og nye ruter blant de maritime aktørene vil bedre frekvensen og øke attraktiviteten hos vareeiere til å ta i bruk sjøveien, men alt avhenger av at pris og kvalitet er god nok for at veksten skal kunne fortsette.
Nils Møllerup, Markedssjef Bergen Havn

Positiv utvikling i containertrafikken

Utviklingen av containertrafikken i Bergen fortsetter den positive trenden fra 2020.
I overkant av 10.000 TEU’s for 1.kvartal 2021 representerer en oppgang på hele 8,5% sammenlignet med samme kvartal i 2020. Det er 45`containere som utgjør hoveddelen av veksten, som igjen er et resultat av nye interkontinentale ruter.

Vi ser også at antall lastede containere øker, noe som resulterer i større godsmengde over containerkaien i Bergen i perioden.
Utfordringene med containermangel ute i verden, har resultert i flere 20`containere og færre 40`containere i første kvartal.

Nedgang på 72% i antall trailere

Med Fjordline sine Ro-Pax skip innstilt gjennom hele kvartalet, viser trailerstatistikken en nedgang på nærmere 72% (-2 141 trailere). Nedgangen viser hvor viktig denne linjen er for Bergen og Vestlandet.

Fjord Lines nye hurtiggående katamaran, som også har mulighet til å frakte tungtransport, vil sørge for 32 prosent reduksjon i CO2-utslipp per passasjerkilometer, sammenlignet med tidligere.
Foto: Fjordline

Det er vanskelig å lese av tallene hvor stor del av denne trafikken som har gått over til landeveien, men det er all grunn til å tro at 80- 90% har funnet annen landbasert fremføringsvei.

-Det blir spennende å følge utviklingen til Fjordline gjennom neste kvartal og videre gjennom året, for å se om kundene kommer tilbake til dette daglige konseptet mellom Hirtshals, Stavanger og Bergen, sier Møllerup.

Ser vi bort fra Fjordline er det en gledelig økning i trailervolumene på 57% sammenlignet med Q1-2020. -Dette er nok mer knyttet opp mot nyoppstartede ruter heller enn overføring av gods fra Fjordline. Nye produkter som frukt & grønt inngående og fersk fisk utgående har påvirket tallene på en positiv måte, kommenterer Møllerup.

Les mer på Bergen Havn