Hopp til innholdet

Navigering i Kjølvannet av Olje- og Gassnæringen

  Illustrasjon over Haugesund Windport, Haavik, og Hydros fabrikkområde på Håvik. I bakgrunnen sees Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

  13nde juni signerte Karmsund Wind AS og Hydro Karmøy en intensjonsavtale om å utrede samarbeid rundt utbygging av en 500 måls ny havn, i tilknytning til Hydros industriområde på Karmøy. Prosjektet er gitt navnet «Haugesund Windport, Haavik». Fabrikksjefen på Hydro Karmøy mener denne type samarbeid på tvers er veien inn i det grønne skiftet. Om noe skal bli gjort.

  En Menon economics rapport fra 2019 peker på hvorfor grønn omstilling får store konsekvenser spesielt i Rogaland.  Et fylke hvor 30% av den samlede sysselsettingen er knyttet til olje & gass, noe som plasserer Rogaland i en særstilling når det gjelder andel arbeidsplasser som må omstilles. En fremtidig utfasing av olje og gassvirksomhet vil kunne medføre høy arbeidsledighet og avvikling av selskaper, med påfølgende redusert skatteinngang og kutt i offentlige budsjetter. Utfordringen er derfor å starte omstillingen til nye næringer i tide.  

  Omstillingsutfordringen krever langsiktighet og samarbeid på tvers  

  Karmsund Havn bygger og tilrettelegger infrastruktur for havneaktivitet i tråd med etterspørselen i markedet, dette resulterte nylig i et samarbeid mellom det nyetablerte datterselskapet Karmsund Wind og Hydro Karmøy. Prosjektet er gitt navnet «Haugesund Windport, Haavik». Havnen skal utvikles til å kunne gjennomføre sammenstilling av havvindsturbiner for bunnfast og flytende havvind, samt til andre havneformål.

  – På godshavnen på Husøy har vi investert en milliard kroner i utbygging de siste ti årene, og har planer om ytterligere 1,5 milliarder i investeringer de neste 10 årene. Vi tenker langsiktig, 50 til 90 år frem. Det betyr at vi skal være kapabel til å legge til rette for andre næringer etter denne boomen, sier Tommy Sandtorv, kommersiell Direktør i Karmsund Havn.

  Det som skjer i verden krever at vi søker og inngår konstellasjoner som vi vanligvis ikke ville gjort

  Arne Martin Kjærland, Fabrikksjef ved Hydro Karmøy.

  Fabrikksjefen mener at denne type tanksett, og samarbeid på tvers er riktig vei inn i det grønne skiftet. Om noe skal bli gjort. – Fremfor alt legger denne typen samarbeid til rette for lokal vekst, sier han.

  Karmsund havn opplever han som «fremoverlente og dyktige», De har et strategisk overblikk, og leverer proffe og gjennomtenkte løsninger.

  Vi har store ambisjoner om å være en strategisk samarbeidspartner som tilrettelegger for aktørene» sier Tommy Sandtorv.

  Lokal verdiskapning gjennom samarbeid

  Blant havvindregionene i Norge peker Haugalandet og Sunnhordland seg ut som et sentralt knutepunkt for havvindutvikling. Regionen har en unik geografisk posisjon langs Nordsjøbassenget, preget av skjermede, dype fjorder som gir optimale forhold for produksjon og montering av havvindmøller.

  Bilde: Karmsund Havn

  Idag utgjør imidlertid Arealer og tilrettelagt infrastruktur på land, den store flaskehalsen for havvindsprosjekter i hele Europa.  For både Hydro og Karmsund Havn er det viktig å bidra til grønn omstilling i egen region, denne gang gjennom tilrettelegging av viktige arealer.

  Sammen arbeider vi aktivt for å bidra til realiseringen av flytende havvind i Nordsjøbassenget og Norges energiomstilling ved å skape det nødvendige utgangspunktet for at havvind skal utvikles på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

  Tore Gautesen, Havnedirektør i Karmsund Havn

  Partene har i en periode vært i dialog rundt utvikling av de aktuelle næringsarealene til dette formålet. Fokuset er i størst mulig grad benytte arealer som allerede er regulert, og som ligger i tilknytning til eksisterende næring og infrastruktur, dette for å minimere påvirkningen på natur og miljø. Ved realisering skal partene etablere et felles selskap som for ansvar for videreutvikling av området.

  Hydro ønsker å bidra til lokal verdiskapning og det grønne skiftet ved å gå inn i dette samarbeidet. Gjennom prosjektet vil Hydro bidra til å skape lokal verdiskapning gjennom havvindsatsing. 

  Arne Martin Kjærland, Fabrikksjef ved Hydro Karmøy.

  Den 13nde juni signerte Karmsund Wind AS og Hydro Karmøy en intensjonsavtale for å utrede samarbeid rundt utbygging av en 500 måls ny havn, i tilknytning til Hydros industriområde på Karmøy. Prosjektet er gitt navnet «Haugesund Windport, Haavik». Havnen skal utvikles til å kunne gjennomføre sammenstilling av havvindsturbiner for bunnfast og flytende havvind, samt til andre havneformål.

  -Haugesund Windport, Haavik vil bli en helt sentral havn for vår havvindssatsing Karmsund Wind. Vi planlegger en havn med inntil 1.500 m kai, og 500 dekar bakområde, uten begrensninger på løftehøyde. Dette blir en havn som vil kunne håndtere store prosjekter, sier Tommy Sandtorv, Kommersiell Direktør i Karmsund Havn. 

  Karmsund Wind AS

  Karmsund Wind AS er et heleid datterselskap av Karmsund Havn. Selskapet skal bli en ledende utbygger og drifter av havner for havvind i Nordsjøbassenget og skal stå for utvikling og kommersialisering av Haugesund Windport, Haavik. Karmsund Wind blir kontaktpunkt for interessenter og skal være prosjektledelse og ha hovedansvar for å drive prosjektet fremover.