Hopp til innholdet

Næringsministeren i møte med Maritimt forum

  Nær 200 medlemmer i Maritimt Forum møtte Iselin Nybø og fem maritime toppledere. Statsråden fikk høre at mye fortsatt er ugjort.

  Maritimt Forums arrangerte nettmøte med koronakrise og oljeprisfall som bakteppe. Maritimt Forum har spilt inn en rekke forslag til ulike tiltak. Regjeringen har levert på noen av disse tiltakene, men næringsministeren fikk beskjed fra bransjen om store utfordringer i tiden som kommer.

  Usikre fremtidsutsikter

  – Vi er veldig usikre på fremtiden og mer bekymret enn på lenge, sa Even Aas som representerte både Kongsberg Gruppen og Maritimt Forum. Even Aas er styreleder i Maritimt Forum sentralt.

  Kongsberg har permittert 500 som følge av krisen.

  Det er ikke mulig å bygge skip fra et hjemmekontor
  Gunvor Ulstein, Konsernsjef Ulstein Gruppen

  Hun fremholdt at fleksibiliteten det er lagt opp til i permitteringsregelverket er bra, men at det må kraftfulle virkemidler til for å opprettholde aktiviteten på sokkelen. Og hun var opptatt av mer enn petroleumsskatteregimet.

  – Vi må umiddelbart få fordelen av at tidligere års underskudd kan trekkes fra på skatten i stedet for å måtte vente i flere år, sa Gunvor Ulstein.

  Hun ønsker at balanseført utsatt skattefordel på grunn av offshorekrisen fra 2015 til 2020, blir gitt på forskudd til bedriftene.

  – Næringen er sønderskutt og kan miste avgjørende kompetanse. Den nødvendige, grønne omstillingen kan bli forskjøvet langt ut i tid, sa Jan Fredrik Meling som leder Eidesvik Offshore.

  Meling var opptatt av langsiktig industripolitikk og mente myndighetene må legge til rette for en storstilt satsing på havvind. Han gav dessuten tydelig uttrykk for at taket i nettolønnsordningen nå må fjernes.

  Vi ser mindre kontraktsvolumer og forbereder oss på dårligere tider
  Siri-Anne Mjåtvedt, CEO i Utkilen.

  Mjåtvedt fremhevet betydningen av en god nettolønnsordning for at et rederi som Utkilen skal kunne få inn flere norske sjøfolk. Dessuten mente hun at vi må prøve å få til resirkulering av skip i Norge.

  – Resirkulering av skip her hjemme på forretningsmessige vilkår og på en miljøvennlig måte, er ønskelig, slo Siri-Anne Mjåtvedt fast.

  Iselin Nybø satte pris på konkrete innspill, men ga ingen konkrete tilbakemeldinger på hva regjeringen vil foreta seg. Hun viste til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og til regjeringens varslede tredje tiltakspakke.

  Vi håper statsråden fikk med seg en dypfølt kriseforståelse
  Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

  Les hele innlegget på Maritimt Forum