Hopp til innholdet

Møt foredragsholderne på konferansen «Skandinavisk fokus på bærekraftig transport»

  På konferansen i Gøteborg 13nde juni får vi høre fra ledende aktører i hele verdikjeden og hvordan de adresserer bærekraftsutfordringen. I en rekke artikler fremover skal vi kort presentere foredragsholderene, tredjemann ut er Regional Director Norway & Sweden i Samskip, Are Gråthen.

  Are Gråthen´s nye utvidete rolle i Samskip omfatter nå også selskapets multimodale aktiviteter i Sverige, en oppgave han virkelig ser frem til å ta fatt på ifølge han selv. -Fokus vil være styrking og videreutvikling av Samskips allerede veletablerte tjenestetilbud i Sverige, samt knytte de Norske og Svenske markedene nærmere gjennom multimodale og bærekraftige logistikktilbud.

  Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

  Are Gråthen, Regional Director Norway & Sweden in Samskip

  Are er en tydelig bærekrafts ambassadør og kjent for utsagnet «True sustainability is more than going green». På fritiden er han en ivrig seiler. En interesse, som ifølge han selv er en inspirasjon til å jobbe med bærekraft.

  – Seiling er for meg en måte å forflytte seg på, kun basert på naturkreftene. Det innebærer lenger tid på sjøen –  men det er jo nettopp derfor man er på sjøen er det ikke? Seiling har også den fordelen at det er lydløst. Også er det (nesten) gratis, sier Are.

  Har du lest denne? Møt Martina Engen fra DFDS Logistics, foredragsholder på konferansen «Skandinavisk fokus på bærekraftig transport»

  Bærekraft setter større krav til samarbeid og samhandling

  Are gjør videre et poeng av at utfordringen knyttet til bærekraft for det meste handler om god planlegging, og hvor FN’s bærekraftsmål #17 er kanskje det viktigste målet. Mål #17 omhandler samarbeid og samhandling, med fokus på viktigheten av helhetlig planlegging, igjennom hele verdikjeden. Her er innovasjon innenfor AI og blockchain teknologi vesentlig for å lykkes med effektiv samhandling i hele verdikjeden.

  Making Green logistics easy

  Samskip sitt motto er «Making green logistics easy». Mottoet dekker Samskips visjon for en bærekraftig fremtid. – For å skape bærekraftige tjenester, holder det ikke å bare gjøre tjenestene «grønne», men tjenestene må også forenkles gjennom økt digitalisering, automatisering, og redusert energiforbruk, sier Are.

  At SeaShuttle er grønt er nærmest som en «bivirkning» å regne.

  Are Gråthen, Regional Director Norway & Sweden in Samskip

  Samskip fokuserer primært på god retningsbalanse og varestrømsanalyser (data-driven), som igjen fører til bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, både på egne og andre sine skip og containere.

  Les også denne: Møt Bjørn Garberg fra Trafikverket, foredragsholder på konferansen «Skandinavisk fokus på bærekraftig transport»

  -Over tid har det utviklet seg et transportbehov som ikke er bærekraftig. Økte krav til minimal fremføringstid krever høyere fart med tilsvarende høyt energiforbruk. Stadige krav til økt frekvens, fører til dårligere kapasitetsutnyttelse, og dermed mer utslipp pr transportert enhet. Stadige krav til billigst mulig pris, fører til sosiale, økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser, forteller Are. 

  «Green logistics easy» filosofien har også vært styrende i design- og planleggsfasen av SeaShuttle prosjektet. At skipet er grønt er nærmest som en «bivirkning» å regne ifølge Are. Skipets design er optimalisert i forhold til kapasitet, rutemønster og fart, for nettopp å forbruke minst mulig energi og dermed drivstoff. Med et drastisk redusert energiforbruk totalt sett, har Samskip muligheten til å benytte et mer kostbart, men utslippsfritt drivstoff (H2), som igjen gjør det konkurransedyktig.

  SeaShuttle fra Samskip, hydrogendrevet containerskip
  SeaShutttle fra Samskip
  Foto: Samskip

  SeaShuttle (Les: Hydrogendrevet Containerskip) settes etter planen i operasjon 2025/2026.  Et stort steg i retning av nullutslipps transportkjeder til/fra kontinentet.

  Are Gråthen er foredragsholder på Shortsea Promotion Centre sitt arrangement i Gøteborg 13 juni. Han skal dele sine synspunkter knyttet bærekraftsutfordringen. Fokus på redusert energibruk, ikke bare grønn energi.

  Nysgjerrig på å vite mer om hvordan Samskip jobber mot CO2-nøytral transport?