Hopp til innholdet

Møt foredragsholderne på konferansen «Skandinavisk fokus på bærekraftig transport»

  Bjørn Garberg, Nasjonal koordinator innerikssjøtransport og nærskipsfart i Sverige

  På konferansen i Gøteborg 13nde juni får vi høre fra ledende aktører i hele verdikjeden og hvordan de adresserer bærekraftsutfordringen. I en rekke artikler fremover skal vi kort presentere foredragsholderene, førstemann ut er nasjonal koordinator for innenriks sjøtransport og nærskipsfart i Sverige, Bjørn Garberg fra Trafikverket.

  I 2021 tok Bjørn Garberg over rollen som nasjonal koordinator for innenriks sjøtransport og nærskipsfart i Sverige.  Den Svenske Regjeringen har utvidet nylig den nasjonale koordinatorens oppgaver. Nå får miljø- og klimaperspektivet et større fokus. Det innebærer blant annet å utrede vilkårene for etablering av grønne korridorer som skal bidra til å redusere skipsfartens utslipp.

  Koordinatoren skal fortsatt fremme velfungerende og effektiv innlandsfart og nærskipsfart og bedre vilkårene for overføring av godstransport fra vei. Med det utvidede oppdraget blir det også en tydeligere kobling til miljø- og klimaspørsmål.

  – Oppdraget slik det har vært utformet har hatt ganske liten tilknytning til spørsmålet om omstilling av skipsfarten, nå blir dette mye tydeligere, noe som er bra. Siden denne oppgaven ble utformet har spørsmålet om bærekraft blitt enda mer aktuelt, og nå trekker de frem noen områder som de ønsker at koordinatoren skal jobbe med, som de grønne korridorene, sier Björn Garberg.

  Vi må være ydmyk overfor transportkjøpernes behov og hensyn, de er faktisk motoren i hele transportmaskineriet

  Bjørn Garberg Nasjonal Koordinator for innenriks sjøtransport og nærskipsfart i Sverige

  En viktig del av av oppdraget er å fremme samarbeid gjennom dialog med relevante aktører, samt utarbeide, og bidra til gjennomføring av en handlingsplan som fremmer innlandsfart og nærskipsfart.

  Dialog og klima

  Koordinatorens rolle er å fremme velfungerende og effektiv innenriks sjøtransport og nærskipsfart, samt tilrettelegge for bedre vilkår for overføring av godstransport fra vei. Oppdraget innebærer å jobbe for økt godstransport til sjøs og etablering av grønne skipskorridorer. 

  -Vi forventer en kraftig økning i godstransporten i fremtiden, en økning som i stor grad vil måtte håndteres av skipsfart. Skipsfart er, dersom det brukes riktig, mer energieffektivt enn andre typer trafikk og har kapasitet til å avlaste både veier og jernbaner, dette er skipsfartens styrke og noe vi må utnytte i mye større grad enn vi gjør i dag.  Samtidig må vi være ydmyk overfor transportkjøpernes behov og hensyn, de er faktisk motoren i hele transportmaskineriet sier Björn Garberg.

  Foto: Gøteborg Havn

  Omlegging av skipsfarten og inngående dialog med transportkjøperne for å finne nye måter å frakte gods på sjøen er nøkkelord i arbeidet til Bjørn Garberg.

  Les også: Skandinavisk fokus på bærekraftig transport i Gøteborg 13 juni

  I sitt innlegg i Gøteborg skal Bjørn gi oss bakgrunnen på oppdraget med å øke andelen godstransport til sjøs,  snakke om drivkreftene for et modal shift og hvordan det henger sammen med omstilling av skipsfarten og arbeidet med grønne skipskorridorer.

  Bjørn er utdannet sjøkaptein, men gikk i land på begynnelsen av 00-tallet. Etter det har han jobbet som prosjektleder og markedsanalytiker i næringslivet og hatt flere leder- og ekspertroller ved ulike myndigheter. Siden 2021 har han jobbet med regjeringsoppdraget som nasjonal koordinator for inneriks sjøtransport og godstransport.

  Om Trafikverket i Sverige

  Trafikverket har ansvaret for langsiktig planlegging av infrastruktur for veitrafikk, jernbanetrafikk, skipsfart og luftfart, samt for bygging og drift av statlige veier og jernbaner.