Hopp til innholdet

Møt foredragsholderene på Innovasjonshub 23

  Per Holm Nørgaard CEO Hirtshals Havn

  Innovasjonshub 23 skal utfordre deltagerenes tenkning om fremtidens transport. På konferansen i Kristiansand 30te august, dagen før Havnekonferansen,  får vi høre fra aktører som utfordrer etablerte tankesett om fremtidens transportløsninger. I en rekke artikler fremover skal vi kort presentere foredragsholderene, førstemann ut er CEO i Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

  Per Holm Nørgaard startet i rollen som CEO i Hirtshals Havn i august 2021. Per kom fra stillingen som Direktør PMO i Blue Water Shipping, hvor han gjennom to perioder i ulike lederstillinger hadde vært ansatt i 22 år. I tillegg til tiden i Blue Water Shipping, har Per også bakgrunn fra forsvaret. Hans lederfilosofi er forankret i at resultater skapes av velfungerende team, ikke av enkeltpersoner. Vi er sterkere sammen!

  Resultater skapes av velfungerende team, ikke av enkeltpersoner

  Per Holm Nørgaard, CEO Hirtshals Havn

  -Hirtshals havn står på terskelen til en spennende fremtid, hvis vi alle løfter sammen, vil vi nå våre mål. Sammen må vi sørge for at havnen kontinuerlig utvikles og dermed skape best mulige rammebetingelser for våre eiere, kunder, brukere og samfunnet vi er en del av, sier Per.

  Les mer om innovasjonshub 23

  Den grønneste trafikkhavnen i Europa

  Hirtshals havn jobber utifra en plan om å oppgradere havnen til versjon 2.0. Utviklingsplanene inkluderer, sammen med en betydelig fysisk havneutvidelse, ambisjonen om å bli den grønneste trafikkhavnen i Europa når det gjelder gods-, transport- og logistikkløsninger, samt produksjon av grønne drivstoff.

  -Det er spennende tider i Hirtshals om dagen. Vi skal skape en god balanse mellom å sikre utvikling av av våre eksisterende aktiviteter innenfor RORO og ROPAX, fiskeri og maritim service, og samtidig bidra til å utvikle nye industrier innenfor det grønne skiftet i Danmark og Skandinavia. 

  Eksempelvis er vi en synlig og markant aktør i partnerskapet Greenport Scandinavia, hvor vi arbeider med etableringen av CCS i industriell skala, med målsetting om å bli Europas største CO2 hub, sier Per. 

  -Både for Hirtshals Havn, og meg personlig, er dette en spennende reise å være en del av. Vi omsetter gode og velmenende ord til konkrete handlinger. Med det skaper vi bærekraftig forretningsutvikling og støtter utviklingen av private virksomheter, til gavn både for våre kunder, gjennom gode løsninger, og for samfunnet gjennom å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling, sier Per.

  Meld deg på Havnekonferansen 2023, 31 august her

  Per Holm Nørgaard er foredragsholder på Shortsea Promotion Centre og Norske Havner sitt arrangement i Kristiansand 30 august. I sitt foredrag “Havneutvikling: Fra infrastruktur leverandør til industriell plattform», gir Per oss innsikt i hvordan Hirtshals Havn arbeider med strategisk fokus på å sikre drift og utvikling parallelt, bl.a. gjennom etableringen av Greenport North