Hopp til innholdet

Moss Havn tilbyr landstrøm

  Moss Havn kan nå tilby landstrøm til skipene som legger til kai. – Landstrøm har en positiv miljøeffekt fordi skipene kan skru av hjelpemotorene som drives av fossilt drivstoff, forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

  Hva er Landstrøm?

  Landstrøm er i korte trekk tilgang til strøm for skipene som ligger til kai, slik at de fortsatt kan betjene det strømbehovet de har ombord. På den måten kan skipene skru av hjelpemotorene, som i praksis er et aggregat som produserer den strømmen skipene har behov for. Når skipene ligger til kai må de fortsatt ha strøm til lys, varme, forbruk, datasystemer og andre spesifikke systemer for lasting og lossing.

  Skip trenger betydelig tilgang til strøm også når de ligger til kai – blant annet til belysning, ventilasjon, varme og drift av tekniske installasjoner. Vanligvis får skipene denne elektrisiteten fra et eget kraftverk om bord. Det drives av motorer som bruker diesel eller andre fossile drivstoff. Dette fører til utslipp som påvirker miljøet negativt både lokalt og globalt. Med landstrøm kommer elektrisiteten fra det vanlige kraftnettet på land. Landstrøm er begrepet som benyttes ved overføring av elektrisk kraft fra kraftnettet på land til skip som ligger i havn.​

  Hvor mye strøm skipene har behov for avhenger helt av hvilken type skip det er, et større skip vil selvfølgelig ha behov for mer strøm enn et mindre, sier Sundby.

  Tilgang til strømkapasitet

  Containerskip har et relativt lite behov for strøm da de tunge løftene blir gjort av krana som står på land. Et cruiseskip derimot har et stort behov for strøm på grunn av passasjerene som fortsatt skal kunne nyte alle fasilitetene ombord, også når skipet ligger til kai.

  Landstrømanlegg i ulike havner tilpasses de behov som er tilstede, og vil kreve tilgang til strømkapasitet på land. Havnesjefen forteller at de tekniske innretningene på land kan bli kostbare, og at det også noen steder kan by på utfordringer å få levert nok strøm til aktuelt anlegg når behovet er stort, men han er ikke bekymret.

  – Dette har ikke vært noe problem hos oss. Vi har nok strøm tilgjengelig til landstrømanlegget som vi nå har etablert, sier Sundby.

  En investering for miljø og økonomi

  For å kunne ta i bruk landstrøm må skipene ofte tilpasses. Eldre skip er ikke bygd for å kunne ta imot strøm fra land, fremfor å produsere selv. Nye skip i dag blir gjort klart for dette, men de fleste skip er ikke nye. Sundby mener det er viktig at det bygges ut landstrøm i flere havner slik at rederiene kan dra nytte av denne investeringen i flere havner.

  – Det er som regel alltid billigere å få strøm fra land enn å produsere den selv med hjelpemotor ombord, og så er det bra for både miljø og økonomi.
  Havnesjef i Moss, Øystein Høsteland Sundby

  Det er viktig å skille mellom landstrøm og ladestrøm til skip, hvor man enda ikke kan se mye til sistnevnte rundt i verden. Dette er noe havnesjefen tror vil komme mer i fremtiden, men at første skritt er landstrøm.

  – Med ladestrøm menes strøm til batterier som skal bruker til fremdrift, og da trengs det mye mer strøm enn det som vanligvis trengs for de skipene som tar i bruk landstrøm. Foreløpig er det kun noen ferger i landet som er batteridrevet, forteller Sundby.