Hopp til innholdet

Milliardtap for havnene

  Bransjeorganisasjonen Norske Havner har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at koronakrisen allerede har gitt tydelig slitasje på økonomien. Så langt har havnene klart å opprettholde tilbudet, men på lengre sikt trenger de økonomisk hjelp, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

  Artikkelen er første gang skrevet og publisert av Norske havner

  Totalt har 36 havner besvart undersøkelsen. Omsetningen varierer fra 20 til over 300 millioner kroner, og totalt omsetter disse havnene for over to milliarder kroner.

  – Vi har stor forståelse for at mange som bruker havnene sliter økonomisk. Samtidig kan ikke havnene ta penger ut av Sareptas krukke. De trenger også inntekter for å opprettholde driften. Derfor er det viktig at vi får en god dialog med myndighetene om økonomisk kompensasjon for norske havner, sier Kjell-Olav Gammelsæter

  Havnene sikrer varehandelen

  Norske havner er helt avgjørende for varehandel. Ifølge Kystverket står sjøtransporten for over 80 prosent av godstransporten i utenrikshandelen.

  – Det er ganske åpenbart at vi er avhengige av operative havner som kan håndtere vareflyten både under og etter denne krisen. Ikke bare er havnene helt sentral infrastruktur under kriser – Stortinget har også vedtatt at mer godstransport skal flyttes fra vei til de mer miljøvennlige alternativene sjø og jernbane, sier Gammelsæter.

  Ifølge undersøkelsen fra Norske Havner er det stopp i passasjertrafikk som står for det største inntektsbortfallet. 

  – Inntekter fra cruise- og passasjertrafikk er med på å vedlikeholde og utvikle samme infrastruktur og tilbud som brukes av godstrafikken. Hvis inntekten fra det ene forsvinner, gir det kostnadsproblemer for det andre, sier Gammelsæter.

  Kritisk for kystrutehavnene

  Reduksjonen i hurtigrutetilbudet kan også raskt bli kritisk for mange havner i nord.

  – Vi har stor forståelse for at Hurtigruten reduserer tilbudet i denne situasjonen. Når det skjer er det svært viktig at myndighetene bidrar til å løse de økonomiske utfordringene som dette skaper for mange havner langs kysten. Ellers kan det bli et svært redusert tilbud på kysten når vi er ferdige med dette, sier Gammelsæter.

  Nasjonal dugnad

  – Det er en forventning at norske havner skal bidra i den nasjonale dugnaden når mange bransjer opplever store inntektsbortfall. Samtidig er havnene en viktig del av beredskapen for å holde Norge i gang. Det mener vi myndighetene må være oppmerksomme på.

  – Vi kommer derfor til å ha en dialog med myndighetene om hvordan vi kan sikre at havnene kan bidra best mulig gjennom denne krisen, og hvordan de kan stå best mulig rustet til å være en del av det grønne skiftet når vi vender tilbake til normalen, sier Gammelsæter.