Hopp til innholdet

Mer kapasitet mellom kontinentet og Norge

  Viasea øker kapasiteten mellom kontinentet og Norge, og legger til Larvik som ny havn. Utvidelse av tilbudet styrker sjøtransportens konkurransekraft bekrefter havnene vi har vært i kontakt med.

  1. desember går jomfruturen på Viaseas nye rute mellom Moerdijk i Nederland til Norge. Dermed får Viasea to ukentlige avganger mellom Nederland og Oslofjorden. Fra før har Viasea en rute fra Moerdijk med avgang Nederland lørdag, med stopp i Oslo og Moss mandag og Kristiansand tirsdag.

  Containerrederiet Viasea har de siste årene bidratt betydelig til at gods fra Europa i økende grad tar den tar den miljøvennlige sjøveien til Oslo. Vi er imponert over at de har lykkes etablere et konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ til veitransport fra Europa. Vi ser frem til at tilbudet utvides ytterligere og at den positive utviklingen kan fortsette.
  Kommersiell direktør i Oslo Havn, Einar Marthinussen

  Lanseringen av ruten Moerdijk- Oslo- Larvik – Kristiansand imøtekommer markedets etterspørsel etter mer kapasitet mellom kontinentet og Norge. Larvik legges til som ny havn. To avganger hver uke gjør sjøfrakt til en enda tøffere konkurrent for veitransporten.

  Vi er veldig stolte av å utvide servicen ytterligere, og tilbyr nå høyere frekvens fra Nederland til Norge. Høy kvalitet og forutsigbar service vil fortsatt være vårt hovedfokus. Med ankomst Oslo mandag og torsdag morgen, føler vi oss sikre på at vi kan flytte mer last fra vei til sjø
  Administrende direktør i Viasea Shipping, Morten Pettersen

  Den nye ruten har avgang fra Moerdijk tirsdag og ankommer Oslo torsdag morgen. Etter Oslo fortsetter skipet videre til Larvik, hvor de ankommer torsdag og videre til Kristiansand på fredag før returen til Nederland.

  -Vi er veldig fornøyd med at Viasea forsterker satsingen sin i Kristiansand. Helt siden de etablerte seg hos oss har de vært et ettertraktet tilskudd hos regionens næringsliv, og en viktig bidragsyter for å flytte last fra vei til sjø.
  Mathias Bernander, Markedsjef i Kristiansand havn

  -Når de nå supplerer tilbudet sitt gir de næringen enda flere strenger å spille på, og med det styrker de sjøtransportens konkurransekraft. Vi er helt sikkert på at dette vil bli godt tatt imot av bedriftene i vår landsdel, og vi vil gjøre vårt for å bidra til at Viasea lykkes i Kristiansand, avslutter Bernander.

  Barcelona flytter nærmere Vestlandet

  Et viktig bidrag for å flytte mer last fra vei til sjø

  -Larvik havn opplever økning i aktivitet, og for Viasea er Larvik en strategisk viktig havn å legge til i ruteplanen. Larvik havn er Norges nest største havn, og gir Viasea utvidet geografisk dekning, sier Morten Pettersen.

  Vi er veldig glade for at containerrederiet Viasea velger å legge Larvik til sitt linjetilbud. Rederiet har sin satsning på shortsea-trafikken mellom Europa, Baltikum og Norge, og underbygger i så måte vårt viktige mål om å få gods over fra vei til sjø. Vi ser frem til Viasea sitt første anløp i Larvik havn torsdag 3. desember, og de mulighetene dette gir for næringslivet i regionen.
  Havnedirektør i Larvik havn, Jan Fredrik Jonas.