Hopp til innholdet

Mer gods sjøveien i 3dje kvartal for Larvik havn

  Larvik havn

  Til tross for et uforutsigbart marked på grunn av koronapandemien, hadde Larvik Havn både trafikkvekst og resultatsøkning per tredje kvartal 2020.

  Totale lastemengder økte med 4 prosent til i alt 1,5 millioner tonn. Gods med ferje sto i hovedsak for veksten. Med 62.500 TEUs, var containertrafikken omtrent likt som i fjor.

  Les også: Trafikkvekst i Larvik havn første halvår 2020

  Vi legger bak oss et godt tredje kvartal i en krevende tid preget av den pågående pandemien. Sunn økonomi og lønnsom drift gjør oss i stand til å møte et marked preget av stor usikkerhet og endringer
  Havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Salgsinntektene økte med 0,6 millioner eller 1,2 prosent fra 2019. Samlede driftsinntekter endte på 52,2 millioner, en økning på 4 prosent mot fjorår. Dette bidro til et ordinært resultat på 10,7 millioner, som ble ny resultatrekord for Larvik Havn for perioden.