Medlemsfordeler

Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) er et samarbeidsprosjekt med Norske myndigheter og private/offentlige aktører. SPC-N jobber med å flytte gods fra vei til sjø.

Promotering og kommunikasjon:

  • SPC-N driver aktivt promoteringsarbeid og forsterker budskapet til våre medlemmer. Vi bistår med utarbeidelse av kommunikasjonsplaner med forslag til tema. Nøkkelen er økt synlighet og rekkevidde

Shortsea Business Workshop

  • Fra ord til handling – aktuelle aktører presenterer potensielle Shortsea muligheter i plenum med påfølgende «speed-dating» møter for å kvalifisere videre arbeid

Nasjonal vareeieranalyse

  • Årlig kartlegging av vareeierbehov og oppfatninger
  • Oppfølgingssamtaler med vareeiere for ytterligere kvalifisering av resultater

Myndighetskanal

  • Bidra i det strategiske arbeidet om godsoverføring.

European Shortsea Network (ESN)

  • SPC-N er en del av et europeisk nettverk av 12 andre SPCér

Jurdisk bistand med vår samarbeidspartner BAUTA

  • Bistand med tilskuddssøknader, utforming av forskrifter og prisregulativ, saksbehandling etter havne- og farvannsloven, farvannsavgift, mottaksplikt, seilingstider og plassering i havn og forvaltning av kapital
  • Medlemmer får 2 timer vederlagsfri konsultasjon og 20% rabatt på ordinære timepriser
  • BAUTA