Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) er et samarbeidsprosjekt med Norske myndigheter og private/offentlige aktører. SPC-N jobber med å flytte gods fra vei til sjø.

Promotering og kommunikasjon:

Shortsea Business Workshop

Nasjonal vareeieranalyse

Myndighetskanal

European Shortsea Network (ESN)

Jurdisk bistand med vår samarbeidspartner BAUTA