Hopp til innholdet

London calling

  North Sea Container Line (NCL) åpner ny linje til London med gode videreforbindelser mot det amerikanske markedet. Ruten åpner etter planen medio september, og vil komplementere NCL sitt eksiterende rutenett fra Vestlandet og Nord-Norge inn mot Hamburg og Rotterdam.

  Tanken til NCL er å frakte fersk laks fra Stord til det engelske markedet, og ta med seg importvarer tilbake til Vestlandet. Ruten vil bli operert ukentlig.

  In English: London Calling

  Effektiv transitt tid til det engelske og amerikanske markedet

  Linjen vil ha avgang fra Stord mandag med ankomst i London onsdag kveld. Det er etablert avtaler med og gode forbindelser til Heathrow Lufthavn som muliggjør leveranse av fisk i USA allerede torsdag. Dette imøtekommer markedsbehovet for fersk flybåren fisk til den amerikanske restaurant næringen.

  Vi begynner å seile på London. Den nye linjen åpner primo september
  Business Development Manager i NCL, Martin Torkelsen

  Kystverket støtter etableringen av lakserute mellom Stord og London

  I forbindelse med Kystverkets tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø mottok NCL 25 MNOK for å etablere en lakserute mellom Stord og London. Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø skal bidra til godsoverføring gjennom etablering av nye sjøtransporttilbud for gods som i dag går på vei. 

  112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

  Linjen på London blir i alle hovedsak tur/retur norskekysten, men det kan tenkes det tidvis vil være hensiktsmessig også å anløpe Rotterdam og/eller Hamburg på en rundtur
  Business Development Manager i NCL, Martin Torkelsen

  Volumøkning for eksport av laks

  Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for 107,3 milliarder kroner i 2019. Det er en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 8 prosent, eller 8,3 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2018. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året, eller 25 000 måltider per minutt.

  Laks som er i særklasse den største arten målt i volum og verdi eksporterte 1,1 millioner tonn laks i 2019, noe som tilsvarer en volumøkning på 6 prosent.. Eksportverdien av laks i 2019 var 72,5 milliarder kroner, som tilsvarer en verdiøkning på 7 prosent, fra 2018.