Hopp til innholdet

Larvik Havn med stabile trafikktall første kvartal

  Larvik Havn hadde i første kvartal 2020 en godsomsetning på 0,45 millioner tonn gods, identisk med året før.

  I første kvartal ble det lastet og losset i alt 452.600 tonn gods over Larvik Havn, dette var uforandret fra 2019. Dette inkluderer en fraktøkning på ferge med 6 prosent.

  Les også:
  Solid vekst i containertrafikken over Larvik havn andre kvartal 2019

  Totalt 20.000 TEUs  ble håndtert over containerterminalen på Revet, en nedgang på 10 prosent mot fjoråret.

  I tiden fremover må vi forberede oss på å se endringer i vare- og trafikkmønsteret over Larvik havn som en direkte konsekvens av Corona-utbruddet. Varestrømmer endres som følge av lock-down og strenge krav til import og eksport av varer i en rekke land i verden. Import fra Kina er i stor grad basert på konsumentmarkedet og påvirkes sterkt av hvordan Corona-tiltakene slår ut på konsumet i Norge. 
  Vårt hovedfokus i denne vanskelige tiden er å sørge for at godstrafikken over Larvik havn går som normalt, for å sikre viktige varer og forsyninger inn og ut av Norge.
  Havnedirektør Jan Fredrik Jonas

  Omsetningen i første kvartal 2020 endte på 14,9 millioner kroner, hvilket var marginalt lavere enn samme periode i fjor.

  Kilde: Larvik Havn