Hopp til innholdet

Larvik Havn med 7% volumvekst på fergetransport i 2021

  2021 var et utfordrende år for Larvik Havn knyttet til containertrafikk. Nedgangen i container ble korrigert med økning i de øvrige varegruppene.

  Totale driftsinntekter i Larvik Havn ligger an til å ende på ca 63 millioner kroner for 2021, en nedgang på ca fem prosent sammenlignet mot 2020. Containertrafikken endte på 52.105 TEUs, som var ned 34 prosent fra 2020.

  Bulklast med volumøkning

  Eksport av skrotstein og grus økte med hele 190 prosent fra året før, jern- og stålprodukter økte med 59 prosent, mens tømmer og flis økte med 24 prosent. De øvrige bulklastene over havnen hadde også en vekst mot 2020. Til tross for dette endte samlet godsomsetning over Larvik Havn på nær 1,9 millioner tonn i 2021, noe som er en nedgang på 4 prosent fra året før. Dette som følge av nedgangen i antall containere. 

  Gods- og varestrømmer har endret seg raskt, og viktigheten av å drive en effektiv og velfungerende havn har blitt fremtredende.
  Havnedirektør Jan Fredrik Jonas


  7% volumøkning på ferge

  Totalt 102.438 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2021, en vekst på 7 prosent fra året før. For første gang ble 100.000 enheter passert. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største fergehavnene i Norge på gods. Passasjertrafikken falt med 30 prosent til 259.000 passasjerer, dette som en klar følge av den pågående pandemien.

  Les også: Bergen Havn med vekst i godsvolum på 3,5%

  Arbeidsplassene og ringvirkningene havnen skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv. Larvik Havn har en estimert sysselsettingseffekt på i overkant av 1000 årsverk, nærmere 450 av arbeidsplassene er direkte tilknyttet virksomheten på Revet, sier Jonas.