Kystverket lyser for fjerde gang ut tilskuddsmidler til prosjekter som bidrar til overføring fra vei til sjø. Årets søknadsfrist er 10. mai.

Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø er en del av regjeringens satsing på å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veier, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp.

Vi har siden ordningen ble lansert i 2017 gitt tilskudd på om lag 175 millioner fordelt på 8 rederier. Disse har så langt flyttet 760 000 tonn gods fra vei til sjø, og bidratt til om lag 47.000 færre lastebiltransporter langs norske veier. Nå ønsker vi flere godsoverføringsprosjekter som vil styrke sjøtransporten ytterligere
Seniorrådgiver Erika M. Støylen i Kystverket

Hvem kan søke?

Redere registrert med fartøy i EØS kan søke om tilskudd til oppstart av nye sjøbaserte godsruter. Tilskudd kan gis i maksimalt tre år og forutsetter at gods flyttes fra vei til sjø.

Les også: 760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

Kan ditt rederi bidra til overføring av gods fra vei til sjø? Les mer om ordningen på Kystverkets nettsider

Du kan også få konkret informasjon knyttet til ditt prosjekt ved å kontakte ansvarlig saksbehandler Erika Støylen i Kystverket her

Rederier som har mottatt støtte tidligere

RederiType prosjektRuteTildelt støtte
Base Marine Norway ASNy godsruteKristiansund-Stavanger21,1 millioner kroner
DFDS Logistics ASEndring av eksisterende ruteImmingham-Oslo4,3 millioner kroner
Color Line ASNy godsruteOslo- Kiel33,8 millioner ekroner
Hav Line ASNy godsruteVestlandet – Hirtshals13,9 millioner kroner
Viasea Shipping ASEndring av eksisterende ruteOslo-Kristiansand10,2 millioner kroner
Eureka Shipping Ltd.Ny godsruteBodø-Tromsø41,6 millioner kroner
NCLNy godsruteStord-London24,9 millioner kroner
Sea-Cargo ASNy godsruteBergen-Swinoujscie25,7 millioner kroner