Hopp til innholdet

Kystrederiene øker kvinneandelen i styret

  Nytt styret i Kystrederiene

  Kystrederiene har gjennomført generalforsamling og fått på plass nye styremedlemmer. Etter valget øker kvinneandelen i Kystrederienes styret

  Generalforsamlingen gikk av stabelen i Bergen den 27. mai 2020.

  De nye styremedlemmene har alle solid kompetanse og erfaring innenfor sine områder, og kompletterer styret på en svært god måte.
  Styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad

  Vi er svært fornøyde med at kvinneandelen i styret øker, i en maritim sektor som tradisjonelt sett er svært mannsdominert, legger han til.

  Fornyet tillit som styreleder

  Oskar Grimstad fikk videre fornyet tillit som styreleder i Kystrederiene. Grimstad har bakgrunn fra næringslivet, og har tidligere sittet to perioder på Stortinget.

  Tre kvinner inn i Styret

  Mary-Ann Mostraum erstatter styremedlem Jon Fredrik Mostraum (daglig leder/reder i Roslagen Shipping). Mary-Ann er reder i Roslagen Shipping AS, som hovedsakelig opererer fartøy innen transport av bulk og asfalt. Rederiet holder til på Hjelmås utenfor Knarvik. Mary-Ann vil i styret representere sektoren Bulk.

  Britt Eli Olsen er valgt som styremedlem for sektoren Passasjerbåt, som er en ny sektor i Kystrederienes styre. Britt Eli er til daglig reder og matros i Charter Nord AS, og daglig leder i Finn Olsen Rederi AS. Begge hjemmehørende i Bodø.

  Tanja Elisabeth Hoel ble av årsmøtet i Brønnbåteiernes Forening (BREF) valgt som ny styreleder for organisasjonen. Hun går dermed inn som fast representant for sektor Brønnbåt i Kystrederiene sitt styre.

  Les også: Ny næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene med erfaring fra Brüssel

  Styret forøvrig

  Steinar Uggedal erstatter styremedlem Magne Årvik fra Fjord Shipping. Steinar Uggedal er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg. Steinar representerer sektoren Tank.

  Nils Tore Øpstad Melingen ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Stykkgods og Container. Nils Tore er daglig leder og medeier i rederiene Biofeeder og Tinto AS, samt medeier i Lighthouse Ship Management som drifter 11 skip. Rederiene har base på Austevoll.

  Jan A. Paulsen fra Seaworks fortsetter som styremedlem og representant for sektoren Spesialfartøy. Seaworks har hovedsete i Harstad.

  Vidar Eidsvaag fra Eidsvaag AS fortsetter også som styremedlem som representant for Servicefartøy. Eidsvaag er hjemmehørende på Frøya.

  Ny styresammensetting i Kystrederiene

  Styreleder: Oskar Grimstad (gjenvalgt)

  Styreleder Oskar Grimstad og Adm dir i kystrederiene Tor Arne Borge
  Styreleder Oskar Grimstad, og Adm Dir Tor Arne Borge

  Styremedlem Stykkgods og Container: Nils Tore Melingen, Bio Feeder AS (gjenvalgt)
  Vara: Trygve Holm, Gull Shipping (ny)

  Styremedlem Bulk: Mary-Ann Mostraum, Roslagen Shipping (ny)
  Vara: Hans Eivind Einarsen, Sveholmen Shipping AS (gjenvalgt)

  Styremedlem Tank: Steinar Uggedal, Øytank Shipping (ny)
  Vara: Steinar Grøntvedt, Grøntvedt Shipping AS (gjenvalgt)

  Styremedlem Brønnbåt: Tanja Hoel (ny)
  Vara: Børge Lorentzsen, Norsk Fisketransport (gjenvalgt)

  Styremedlem Passasjer: Britt Eli Olsen, Charter i Nord AS (ny)
  Vara: Kåre Molvær, Cruise Service AS (ny)

  Styremedlem Service: Vidar Eidsvaag, Eidsvaag (ikke på valg)
  Vara: Kim Rune Bøe, Norsk Fisketransport AS (ikke på valg)

  Styremedlem Spesialfartøy: Jan Paulsen, Seaworks (ikke på valg)
  Vara: Jetmund Runde, Asper Norway AS (ikke på valg)

  Kontaktpersoner

  Tor Arne Borge, adm.dir. i Kystrederiene, tlf.: 916 29 744
  Oskar Grimstad, styreleder i Kystrederiene, tlf.: 915 11 570

  Kilde: Pressemelding fra Kystrederiene 27.05.20