Hopp til innholdet

Økt containeraktivitet i Trondheim Havn

  Blå Container

  Antall containere over Trondheim Havn økte med 19% i 2020. Noe av dette tilskrives nye initiativ og rutetilbud fra Smyril Line, Sea Cargo og Nor Lines, i tillegg til økt aktivitet for NCL.

  Containerstatistikken for 2020 viser en økning i antall containere (TEU´s) på 12 % fra 2019. En del av dette kan tilskrives nye initiativ og rutetilbud fra Smyril Line, Sea Cargo og Nor Lines, i tillegg til økt aktivitet for NCL.

  Havnesamarbeid gir resultater

  Havnesamarbeidet med Kysthavnalliansen har bidratt til nye varestrømmer over kaiene i Trøndelag, og både frukt, fersk laks og annen stykkgods til forbrukermarkedet er flyttet fra vei til sjø det siste året.

  Flere linjer til Trøndelag har gitt et bedre tilbud til vareeiere i regionen. Det viser at konkurranse er sunt, også for miljøet og de nasjonale målene om å overføre mer gods fra vei til sjø.
  Kirsti Østensjø, Markedssjef i Trondheim Havn IKS.

  Covid-19 har påvirket vareeiere i Trøndelag

  Øvrige godssegmenter viser en svak nedgang i antall tonn for 2020.

  – Flere av de store varestrømmene som bruker Trondheim Havn sine anlegg er utsatt for ulike svingninger og rammebetingelser i ulike marked.  Både offentlige budsjetter, lokale utbyggingsprosjekter, oljepris, gode eller dårlige kornår mv. får innvirkning på godsstatistikken. Vi ser også at Covid-19-pandemien har påvirket mange vareeiere i Trøndelag, forklarer Østensjø.

  -Det har vært et svært krevende år for mange av våre kunder, men de har funnet løsninger og holdt hjulene i gang. Det er imponerende. De fulle konsekvensene av Covid-19 for sjøtransport til Trøndelag gjenstår å se. Kirsti Østensjø, Markedssjef i Trondheim Havn IKS.

  Nødvendig å sikre nok areal

  Til tross for en liten nedgang i tonnasje i 2020, er det ingen ting som tyder på at trønderske vareeiere ikke ønsker å ta i bruk sjøtransport, heller tvert om.

  Trondheim Havn, Nyhavna
  Illustrasjon Nyhavna i Trondheim Havn Illustrasjon: Trondheim Havn

  – Vi har stort press på våre havnearealer og har fått henvendelser fra flere industri- og næringsaktører som ønsker å legge sin produksjon og virksomhet til kainære arealer. Det vil bety store besparelser for klima og veitrafikk. For å nå de nasjonale klimamålene om å redusere utslipp fra transportsektoren, må vi utvikle kainære industri- og næringsarealer som tilrettelegger for å ta enda mer av godset sjøveien. Det vil være vårt viktigste grep for å utvikle sjøtransporttilbudet i Trøndelag, avslutter Østensjø.

  Les også: Nedgang i godsvolum på 14%