Hopp til innholdet

Johan Rokstad ny styreleder i Karmsund Havn

  Torsdag 25.4 ble det i selskapets representantskap, Havnerådet, vedtatt å utnevne Johan Rokstad til ny styreleder i Karmsund Havn.

  Rokstad er kjent som mangeårig CEO for Østensjø Rederi og nå CEO i Edda Accomodation. Han har hatt flere styreverv i selskap og organisasjoner som blant annet DeepOcean, DeepWell, Rederienes Landsforening og NHO hovedstyre og har vært i Karmsund Havns styre siden 2012. Rokstad tar over som styreleder etter Kristine Elisabeth Skeie, som har hatt vervet de siste syv årene.

  Johan Rokstad uttaler: «– Jeg synes Karmsund Havn er et veldig spennende selskap. Det har hatt en fantastisk utvikling, sterk posisjon på hjemmemarkedet, sterk posisjon i Norden og nå skal vi jobbe med å styrke vår posisjon ytterligere internasjonalt. Jeg takker for tilliten og ser frem til å lede styrearbeidet sammen med mine gode kollegaer i styret».

  Et samlet Havneråd i Karmsund Havn uttaler: «-Det har vært en rivende utvikling under Skeies periode som styreleder, og vi ønsker å takke for hennes uvurderlige innsats gjennom syv år. I denne perioden har selskapet hatt sin største vekst noen sinne og Havnestyret, i samarbeid med ledelse, har utvist stor klokskap og har fattet beslutninger som har gjort at selskapet nå er en av Norges største havner. Vi er meget fornøyde med sammensetningen av det nye styret og ønsker Ellen Solstad velkommen som nytt medlem».

  Ny i styret er Ellen Solstad, som er valgt inn som styremedlem. Hun har stilling som arbeidende styreleder for Solstad Family Office og har i tillegg flere styreverv, blant annet hos Solstad Offshore ASA, Wilson ASA og Solvang ASA.

  Karmsund Havn IKS er eid av Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn kommuner, som hver utnevner et medlem til selskapets representantskap, Havnerådet. Havnerådet har blant annet ansvar for å utnevne medlemmer til Havnestyret. Havnestyrets medlemmer etter valget består av: Johan Rokstad (styreleder), Ellen Solstad, Tønnes Tønnesen, Arne Jakobsen og Elisabeth Haldorsen. Varamedlemmene er Vanja Espeland, Tormod Førland og Ada Jakobsen.

  Kontakt: Tore Gautesen, Havnedirektør i Karmsund Havn IKS, Telefon 922 26 097 ​

  Foto: Øyvind Sætre