Hopp til innholdet

Innovasjonshub 23 – Kristiansand 30 august

  Innovasjonshub 23

  Dagen før Havnekonferansen 2023 inviterer Shortsea Promotion Centre og Norske Havner til en arena for deling av innovative løsninger. Vi har invitert ledende aktører fra ulike bransjer, som utfordrer etablerte tankesett om fremtidens transportløsninger.

  Norge har som målsetting at vi skal redusere våre utslipp med 55% innen 2030. I samme periode skal vi øke eksporten fra fastlands Norge med 50%. Dette kan vise seg å være et bærekraftsparadoks.

  Eksportmålet vil kreve en kraftig økning i transportkapasitet , noe som igjen vil skape økte utslipp. Når transportsektoren står for ⅓ av våre nasjonale utslipp må vi som aktører tenke nytt rundt fremtidens operasjonsmodeller, også markedet må endre sine krav og forventninger for at vi som nasjon skal nå disse målene.

  Vi har invitert ledende aktører, som hver på sin måte påvirker sin bransje gjennom å utfordre etablerte tankesett. Konferansen finner onsdag 30. august 2023 fra kl 12:00. Lokasjonen er som vanlig på Radisson Blu Caledonien Hotel. Vi avslutter med en Get-together i Sky Bar samme sted tidlig kveld.

  En liten smakebit nedenfor på to av programmets keynote speakers, ytterligere presentasjon av foredragsholdere vil presenteres frem mot konferansen.

  Widerøe Zero – en testarena for fremtidens mobilitet

  Widerøekonsernet har satt seg det ambisiøse målet om å bli en av de første kommersielle operatørene av null- og lavuttslipps luftfartøy for persontransport. For å nå dette målet ble Widerøe Zero etablert i 2021, ikke som et nytt flyselskap, men som kunnskapsbygger og testarena for fremtidens mobilitet.

  Foto: Widerøe Zero/Embraer

  Vi har invitert Andreas Kollbye Aks, CEO i Widerøe Zero for å dele litt om bakgrunnen for etablering av Widerøe Zero, hvordan de jobber mot klimamålet, og hva de legger i metodikken CONOPS (customer journey, technology and organizational design for the future airline).

  Videodømming i Eliteserien

  Fra 2023-sesongen har Norges Fotball Forbund (NFF) innført videoassistert dømming (VAR) som et hjelpemiddel for dommerne i Eliteserien. Det er etablert et eget VAR-rom i Oslo, med over 50 dommere involvert.

  NFF har gått for en sentralisert løsning ved å etablere et eget VAR-rom i Oslo, med over 50 dommere involvert. Her har dommerne en direktelinje til stadion. Den sentraliserte løsningen er kostnadsbesparende. Alternativ løsning er en van som kjører rundt fra stadion til stadion. Både Premier League og Bundesliga bruker en tilsvarende sentralisert løsning.

  Vi har invitert Knut Kristvang, prosjektleder for VAR i Norge til å dele sine erfaringer med innføring av VAR i Norge og læringspunkter fra å drifte en sentralisert og ikke lokal løsning.

  Live demo av en verdensnyhet

  Seafront Logistics og Hive Autonomy skal dele sine erfaringer med innføring av remote operations i havneoperasjonen, og hvilke muligheter som åpner seg. Sesjonen avsluttes med en live demo som tydelig vil demonstrere fremtidens havneoperasjon.

  Foto: Hive Autonomy

  Den 31. august 2023 avholdes Havnekonferansen. For mer informasjon og påmelding.