Hopp til innholdet

Innlandshavnen skaper større fleksibilitet for Moss Havn

  Moss Havn etablerte Norges første Innlandshavn i 2018. Etableringen har åpnet opp nye muligheter for næringslivet i regionen. Europris, den største vareeieren som bruker innlandshavna, starter i disse dager med elektrisk trekking av sine containere mellom havnen og innlandshavna.

  Moss Havn etablerte Norges første innlandshavn i 2018. Arealet strekker seg over et område på 20 dekar, og har vist seg å være en suksesshistorie for både havna og næringslivet i regionen.

  Vareeierne har i dag enkel tilgang til varene sine. Samtidig får vi muligheten til å utvide og forbedre tjenestene våre. Innlandshavnen har for eksempel gitt oss større fleksibilitet når det gjelder det grønne skiftet.

  Øystein Høsteland Sundby, Havnesjef i Moss Havn

  Fleksibilitet og Bærekraft

  -den utvide lagringsplassen gjør at man kan frakte varer inn og ut av havnen i perioder med mindre omfattende trafikk i byen, hvilket gjør at trafikkbelastningen reduseres, påpeker Høsteland Sundby.

  Innlandshavna ved Moss havn har også åpnet opp for nye muligheter innen elektrisk transport. Europris, den største vareeieren som bruker innlandshavna, starter i disse dager med elektrisk trekking av sine containere mellom havnen og innlandshavna.

  Innlandshavnen i Moss
  Foto: Moss Havn

  – Den store innlandshavna har muliggjort dette, sier Høsteland Sundby. – Havna gir stor fleksibilitet og mulighet for mer effektiv drift. Ved å benytte elektriske lastebiler reduseres utslippene og bidrar dermed til en mer bærekraftig transportsektor.

  Effektive Havner skaper synergieffekter for næringslivet

  Før etableringen av innlandshavna, var Moss havn klemt inne mellom ferge- og jernbaneaktivitet, med begrenset plass til utvidelse. Det var dette utgangspunktet som skapte inspirasjon til å bygge en innlandshavn for å lette trykket på havnen og skape rom for bærekraftig vekst.  

  Mange bedrifter ser i dag regionen som et attraktivt sted å etablere seg, og innlandshavna bidrar til å tiltrekke seg flere nye virksomheter.  

  Øystein Høsteland Sundby, Havnesjef i Moss Havn

  Siden 2018 har Moss Havn registrert en økning i bruk av havnen. Dette er mye takket være økende aktivitet av lager- og logistikkvirksomheter i områdene rundt Rygge, Moss og Vestby. Innlandshavna er derfor blitt en viktig del av havnens strategi for å møte kommende kundebehov for lager og logistikk.

  –  Havneområder med god infrastruktur stimulerer også næringslivet i omlandet. En av de mest betydningsfulle fordelene ved å ha en stor havn med høy kapasitet i regionen er den økte sysselsettingen, sier Høsteland Sundby.

  Som et eksempel har etableringen av Europris sitt sentrallager alene har ført til nesten 300 nye arbeidsplasser i Moss.

  – Med tilstedeværelsen av flere bedrifter i regionen har havnens beliggenhet bidratt til over tusen arbeidsplasser som er direkte og indirekte knyttet til transport- og logistikkvirksomheter, sier Høsteland Sundby.

  Innovasjon skaper vekst

  Moss Havn vurderer nå å gjenta suksessen med konseptet med innlandshavn i Vestby i fremtiden. En eventuell videreføring av konseptet følger av markedsbehovet og vekst i godstrafikken. Denne innovative tilnærmingen til havnedrift har åpnet opp for nye muligheter og potensial for videre vekst i regionen.  

  Havneoperasjon i Moss Havn

  – Vi ser at innlandshavner har en rekke fordeler, og sjøveien representerer fremtiden når det gjelder å redusere miljøpåvirkningen fra godstransport, avslutter Høsteland Sundby.