Hopp til innholdet

Informasjonsmøte om tilskuddsordningen for godsoverføring

  Kystverket inviterer til informasjonsmøte om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø. Møtet finner sted 24. oktober 2019 i Park Inn Gardermoen, Oslo fra kl 12:00-14:00.

  Målgruppen for informasjonsmøtet er redere og aktuelle samarbeidspartnere som ønsker å sette opp en sjøbasert godsrute som vil bidra til overføring av gods fra vei til sjø.

  Møte agenda

  • Kystverkets arbeid med godsoverføring
  • Prosjekter som kan motta støtte
  • Tildelingskriterier
  • Krav til søknad

  Tilskuddsordningen

  Tilskuddsordningen har som formål å redusere miljømessige og andre samfunnsmessige belastninger fra godstransport på norske veger. Ordningen er et virkemiddel for å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø gjennom opprettelse av nye linjer eller ved oppgradering av eksisterende tilbud.

  Mer informasjon om tilskuddsordningen