Hopp til innholdet

Hydrogenproduksjon i oslofjorden

  Borg Havn, Oslo Havn, og Østfold Energi får støtte fra Enova, for å utrede produksjon av hydrogen som drivstoff. Et viktig steg ¨på veien for å etablere et fungerende hydrogenmarked.

  Markedet for hydrogen er fortsatt umodent, men er forventet å vokse. EU ser grønn hydrogen som en av bærebjelkene i fremtidens energiforsyning. Samtidig ønsker regjeringen å halvere utslippene fra norsk skipsfart innen 2030.

  Dette er et spennende første steg på veien til å etablere et fungerende hydrogenmarked i våre havner. Vi starter med båt, men det kan også bli aktuelt å forsyne tyngre kjøretøy på landsiden. Ønsket er å bli en slagkraftig hydrogenprodusent i Oslofjord-området.
  Charlotte Iversen i Borg Havn IKS

  Sammen med Østfold Energi og Oslo Havn har Borg Havn fått støtte av Enova for å utrede muligheten for hydrogenproduksjon i Fredrikstad. Interessen ble vekket etter en lengre satsning på egenproduksjon av energi i Borg Havn, og da en bruker i havna ønsket et skip som skal gå på grønn hydrogen.

  Gjennomgående et godt prosjekt

  Prosjektet på Borg havn er ett av 15 prosjekter som får opptil en million kroner hver i støtte fra Enova. Prosjektene skal utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor, og fordeler seg langs skipsleden fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør.

  Borg Havn fra sjøsiden
  Foto: Borg Havn

  Miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn er glad for Enova-tilskuddet og samarbeidet med Borg Havn.

  Vi ser starten på et nytt industrieventyr innen grønn skipsfart. Oslo Havn er heldig og har fremtidsrettede kunder som vil redusere utslipp fra skipene. Det stiller krav til havnene. Det blir enda viktigere med godt samarbeid mellom havnene og med kundene.
  Miljøsjef, Heidi Neilson i Oslo Havn

  –  Det er gjennomgående gode prosjekter som får denne forprosjektstøtten. Det er helt tydelig at norske bedrifter og innovasjonsmiljøer ønsker å bidra til omstillingen i maritim sektor, sier Sigmund Ø. Størset, seniorrådgiver i Enova.

   Planlegger nye miljøvennlige skip og produksjon av grønn energi

  Den maritime næringen skal kutte utslipp. Flere skip i Oslofjorden er allerede aktuelle for å benytte løsningen. En rekke aktører planlegger nye miljøvennlige skip og produksjon av grønn energi.

  • DFDS vurderer ny danskebåt (2027)
  • Heidelberg og Felleskjøpet Agri (2023) har inngått kontrakt om nytt sement- og bulkskip. Sistnevnte vil komme både til Oslo og Borg og seile på komprimert hydrogen før 2030.
  • Color Line har gjennomført et studie i Grønt Skipsfartsprogram og vurderer ammoniakk.
  • Yara på Herøya i Grenland vil produsere grønn hydrogen og ammoniakk.

  Ambisiøse klimamål

  Målet til Borg havn er en utslippsfri havn innen 2030, selvforsynt med energi og som deltar aktivt i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i havneområdet.

  Sjursøya containerterminal Foto: Yilport v/ Lars Kringstad

  Målet til Oslo havn er en reduksjon i klimautslipp med 85 prosent innen 2030 og bli en nullutslippshavn på sikt

  God posisjonert for hydrogenproduksjon

  Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, mener Borg Havn er spesielt godt posisjonert for hydrogenproduksjon.

  Havna har både egenproduksjon av energi og planlegger å øke kapasitet i kraftnettet til produksjon. De har bygd ut nettet for landstrøm til båt og har kapasitet når båtene ikke lader. Samtidig har de et stort soltak som produserer energi.
  Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi

  –  Hydrogen er lagring av energi. Dette har vi erfaring med fra vannkraften, sier Vatne.