Hopp til innholdet

Hvordan styrke fortrinnnet og gripe mulighetene

  Lastebåt i solnedgang ved Stavangerregionen havn

  Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet, gjennom nærmere samarbeid og ved bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjedene? Kystrederiene og Shortsea Promotion Centre trommer sammen til et seminar i Bergen 15-16 mars for å finne svaret.

  Kystrederiene og Shortsea Promotion Centre, inviterer vareeiere og maritime aktører til en «tenketank», for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann, på kysten og til Europa. Temaet er « Hvordan styrke fortrinnene og gripe mulighetene?»

  Du finner hele artikkelen i Moderne Transport

  Vareeierdialogen er fundamentet i utviklingsarbeidet

  – Vi bringer rederiene, speditørene, havnene, vareeiere og myndigheter sammen, for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til effektive og bærekraftige transportkjeder. Det er mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet ved nærmere samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden. Vi skal se på hvordan vi styrker vi fortrinnene og løser utfordringene sammen, sier Jørn Askvik, daglig leder av Shortsea Promotion Centre.

  Vareeierdialogen er selve fundamentet i utviklingsarbeidet. Dette er også tema for konferansen, «Hvordan styrker våre fortrinn og griper mulighetene». Utgangspunktet får vi fra tre vareeiere som på hver sin kant gir oss innblikk i kritiske suksessfaktorer i deres logistikk, og hva de forventer fra sine samarbeidspartnere. Deretter ser vi på hvordan vi som næring kan gripe disse mulighetene.

  Du trenger kunder med visjoner for å skape endring.
  Jørn Askvik, Daglig leder i Shortsea Promotion Center

  -Behovet er ikke bil, båt eller tog – men forutsigbar, effektiv og miljøvennlig logistikk. Det er med andre ord ingen etablerte parametere eller kundepreferanser, som sier at en type gods må gå på vei for evig tid – BAMA er et godt eksempel i så måte, sier Jørn Askvik.

  All great journeys start with the first step!

  Utforsk Shortsea Schedules her

  Alle endringsreiser starter med å ta det første steget – Lanseringen av Shortsea Schedules i mars representerer et sånt steg. Vi vil demonstrere Shortsea Schedules, fortelle om bakgrunnen for hvorfor vi tror dette markerer en riktig utvikling for bransjen, og som direkte adresserer informasjonsgapet vis á vis vei.

  Shortsea Schedules er en nettbasert tjeneste, som gir vareeieren informasjon om rutetilbudet fra europeiske og norske havner. Planleggeren gjør det mulig å søke fra din bedrifts adresse til din kundes adresse og få presentert hvilke muligheter som eksisterer dør-dør, hvor sjøveiener en del av løsningen.

  Meld deg på idag via mail til kenneth@kystrederiene.no