Hopp til innholdet

Hva er Incoterms?

  Incoterms (International Commercial Terms) definerer ansvaret til kjøper og selger ved leveranse av gods. Uavhengig om du er en kjøper eller selger, så er kostnad og kontroll nøkkelen for å velge de mest egnede Incoterms for akkurat din forsendelse.

  Hvis du er ny transportkjøper innen skipsfart, kan terminologien av og til føles overveldende. Erfarne avsendere, kjøpere og selgere høres ut som de snakker et fremmed språk. Et sett av begreper som forårsaker forvirring er Incoterms. Regelverket som definerer ansvaret til kjøper og selger ved levering av varer.

  Reglene representerer m.a.o. en avgjørende del av kontrakten din med selger, ved å diktere hvem som skal betale for lasting og lossing, toll, forsikring, etc..

  Når du forstår Incoterms i kontrakten din, har du en god forståelse for de endelige kostnadene i produktet du importerer.

  Hva er Incoterms?

  Incoterms er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.  Reglene ble publisert første gang i 1936 av ICC (International Chamber of Commerce), og oppdateres med jevne mellomrom. Siste versjon er Incoterms 2020, gyldig fra 1. januar 2020.

  Wikipedia om Incoterms

  Incoterms beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med en transaksjon, og når ansvaret går over fra selger til kjøper. Valget av Incoterms skal være oppført i handelsfakturaen.

  Hva er de 3 vanligste Incoterms?

  Incoterms tilbyr kjøper og selger et felles språk, noe som reduserer overraskelser og misforståelser. Incoterms® 2020 definerer regler for 11 forskjellige scenarioer, vi skal forklare deg de 3 vanligste.

  1. EXW (Ex Works)

  Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket selgeren har stilt godset til disposisjon på avtalt tid og sted, f.eks. i selgerens fabrikk eller lager. Kjøper bærer all risiko og alle kostnadene med å frakte varene til bestemmelsesstedet, og må også klarere for eventuell eksport.

  Ansvarsfordeling ved Ex Works

  2. DDP (Delivery Duty Paid)

  Selgeren dekker alle transportutgifter og har all risiko inntil godset er levert, og betaler i tillegg eventuelle tollavgifter om ikke annet er avtalt. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsesstedet.

  Ansvarsfordeling ved DDP

  3. FOB (Free on Board

  Selgeren har risikoen fram til godset er lastet ombord på det skipet som er angitt av kjøperen. Selger må klarere for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ombord i skipet.

  Ansvarsfordeling ved FOB

  Kostnad og kontroll

  Incoterms er laget for å gjøre internasjonal handel enklere. De kommuniserer tydelig alle oppgavene, kostnadene og risikoen med å transportere og levere varer. De er kontraktfestet av selger og kjøper av varer, og forenklet kan man si at de er der for at partene skal forstå hverandre bedre.

  Nå som du forstår de vanligste Incoterms, har du kanskje observert at vilkårene gir deg ulike bilder av total transportkostnad. Med unntak av DDP, må du ta høyde for ekstra transport- og importkostnader før du har kontroll på den endelige kjøpskostnaden på varen.