For å sikre videre utvikling og møte fremtidig etterspørsel, startes arbeidet med å oppgradere Hirtshals Havn til versjon 2.0.

Utviklingen innen godstransport forventes å akselerere ytterligere de neste årene som en følge av de miljømessige- og kapasitetsmessige fordelene som sjøtransport har.

Den raskeste veien mellom Kristiansand og Hirtshals

Forbedrede havnefasiliteter

For å møte utviklingen innen godstransport utvides anleggene ved Hirtshals havn med en ny innseiling og et ytre havnebasseng, som vil betydelig forbedre innseilingsforholdene til Hirtshals Havn.

It will be a game changer!
Gary Walker, Direktør i CLdN

Dette muliggjør havneanløp med større skip og i tøffere vær enn i dag. I tillegg vil bli lettere for skip å manøvrere i havnen, samtidig som deres laste- og losse muligheter vil bli ytterligere forbedret med ekstra båtplasser og Ro / Ro-plasser.

De forbedrede havnefasilitetene skaper grunnlag for at transportsektoren kan skape transportløsninger som er klimamessig mer fornuftige og økonomisk sterkere enn de løsningene vi ser i dag. Dette gir rederiene, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheter når fremtidige logistikk- og distribusjonsløsninger skal planlegges i Nord-Europa. Styreleder i Hirtshals havn, Anker Laden-Andersen.

Fokus på grønn utvikling

I forbindelse med oppgraderingen av Hirtshals havn vil det bli igangsatt en utviklingsprosess for å tiltrekke seg selskaper og investeringer med fokus på grønn konvertering til havnen. Samtidig må rammebetingelsene for havnens eksisterende selskaper optimaliseres.

Vi ønsker å gjøre havneområdet til et knutepunkt for produksjon og forbruk av grønn energi ved å lage en forbindelse mellom bl.a fjernvarme, grønn elektrisitet og flytende biogass (LBG). F.eks har flere selskaper i havnen en stor mengde overskuddsvarme, som går tapt i dag. I fremtiden kan den brukes i en energisymbiose av andre selskaper eller som fjernvarme,
Steen Harding Hintze, fremtidig direktør for Hirtshals Havn ’nye utviklingsselskap.

Som en del av den grønne utviklingen etableres et uavhengig utviklingsselskap med ansvar for utviklingen av de delene av havnen som ikke er direkte knyttet til den normale havnedriften.

Hirtshals Havn som knutepunkt for produksjon og forbruk av fornybar energi.
Hirtshals Havn som knutepunkt for produksjon og forbruk av fornybar energi.
Ilustrasjon: Hirtshals Havn

I denne forbindelse har Hirtshals havn ansatt Steen Harding Hintze som direktør. Steen bringer mye kunnskap i feltet fra sin tidligere stilling i energiparken GreenLab Skive, som han var med på å bygge opp.

KARBONFANGST AV OPPTIL 90% AV UTSLIPPENE

Videre prosess

I forhold til utviklingsselskapet jobber Hirtshals havn med å få på plass de formelle rammene rundt selskapet, og forventer å etablere selskapet i løpet av sommeren. Etter dette kan arbeidet med å styrke de grønne perspektivene ved Hirtshals havn begynne for alvor.

Det neste trinnet i arbeidet med havneutvidelsen er planprosessen og godkjenning fra myndighetene. Hirtshals havn forventer at de nye fasilitetene kan tas i bruk i løpet av 2025-2026.

-Vi har allerede gjennomført innledende analyser og mulighetsstudier, og det er satt opp en business case som vi stoler på og hvor forutsetningene er stresstestet av flere runder. Derfor mener vi at vi har et godt og solid fundament å jobbe med, avslutter Laden-Andersen.

SKANSKA SKAL VÆRE KLIMANØYTRALE INNEN 2045

Stikkord: