Hopp til innholdet

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

  Jeg ser frem til å delta på fagseminaret til Norske Havner på Color Line til Kiel 18-20 april for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, bransjeperspektiv og egne erfaringer fra luftfartsbransjen.

  Vareeierbehovet er ikke lastebæreren men kvaliteter som forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk. Med dette utgangspunktet har vareeieren valgmuligheter knyttet til hvordan løse egen logistikk på best mulig måte. Mer gods fra vei til sjø handler derfor om å kapre kunder vi ikke har, kunder som får dekket logistikkbehovet fra veitransport.

  I foredraget vil vi se nærmere på Havnerollen i dette arbeidet sett i lys av veivalg gjort i luftfart, og ikke minst bærekraftsutfordringen.  Jeg vil få frem havnerollen som en viktig del av løsningen på for å gjøre sjøveien til en større del verdikjeden.

  Gleder meg til å møte dere ombord!

  Om Norske Havner

  Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet.