Hopp til innholdet

Havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv

  Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre og Vidsyn

  Jeg ser frem til å delta på kundeseminaret til Borg Havn og Andersen & Mørch i Fredrikstad torsdag 01 juni for å snakke om «Havnerollen i et godsoverføringsperspektiv», med bakgrunn i resultater fra vareeeierundersøkelsen, utviklingsdrivere og egne erfaringer fra luftfartsbransjen.

  Behovet er ikke båt, bil eller tog – behovet er forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk. Dette utgangspunktet gir vareeieren valgmuligheter knyttet til hvordan løse egen logistikk på best mulig måte. Mer gods fra vei til sjø handler derfor om å kapre kunder vi ikke har, kunder som allerede får dekket logistikkbehovet fra veitransport.

  Kraner i Borg Havn
  Borg Havn
  Foto: Jørn Askvik

  I samarbeid med svenske Network Transport Measures gjennomførte vi en analyse hvor vi så på effekten av å flytte transportkjeder på vei til en mer intermodal kjede, ved bruk av dagens flåte. Resultatet viste utslippsreduksjoner på 60% ved bruk av dagens flåte. En klart svar på at Sjøveien er et av de gode og riktige svarene på å redusere utslipp fra transport.

  Et mer velutviklet marked for innenriks godstransport på sjø, vil stimulere til utvikling av mer grønn skipsfartsteknologi. Satsing på sjøveien er derfor et miljømessig kinderegg: Vi oppnår lavere nasjonale utslipp samtidig som vi tilrettelegger for både norsk teknologiutvikling og verdiskaping

  Jørn Askvik, Daglig leder i Shortsea Promotion Centre

  I foredraget vil vi se nærmere på havnerollen i dette arbeidet sett i lys av veivalg gjort i luftfart, og ikke minst bærekraftsutfordringen.  Jeg se på viktigheten av havnerollen for å sikre samhandling i et økosystem av mange aktører.

  Gleder meg til seminaret!