Hopp til innholdet

Havneinfrastruktur bidrar til mer effektiv og bærekraftig logistikk

  Grensekontrollstasjonen som åpnet i Karmsund Havn i april, er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden, og et etterlengtet tilbud for næringslivet langs kysten. Iløpet av kun 8 måneder har stasjonen allerede rukket å bli den grensekontrollstasjonen i Norge som har tatt imot det største volumet i 2023. Stasjonen har bidratt til mer effektiv og bærekraftig logistikk for næringslivet, ved å muliggjøre transporter direkte til Vestlandet.

  Stasjonen er et samarbeid med Mattilsynet, som står for driften. Stasjonen er den første, og eneste, i Norge som også håndterer grensekontroll av Big Bags. Markedet har respondert positivt på tilbudet, flere kunder har økt volumet over Karmsund Havn, inkludert alle de store fiskefôrprodusentene i Norge.

  Samarbeid og erfaringsutveksling

  Som en følge av EØS-avtalen, er Norge en del av EU´s yttergrense. Grensekontrollen er der for å sikre og beskytte folke- og dyrehelsen i Europa. Alle varer av animalsk opprinnelse og levende dyr skal derfor gjennomgå veterinærkontroll før de slippes inn i EØS-området, og denne kontrollen utføres ved grensekontrollstasjonene. 

  Foto: Karmsund Havn

  En av suksesskriteriene for etableringen i Haugesund har vært godt samarbeid med Mattilsynet, erfaringsutveksling med andre Grensekontrollstasjoner, samt tett dialog mellom praktikere og teoretikere for å sikre gode rutiner og effektiv drift med minimale oppstartsutfordringer.

  Kristin Edvinson forretningsutvikler i Karmsund Havn

  Infrastruktur bidrar til effektiv og bærekraftig logistikk

  For vareeierne har grensekontrollen frem til nå blitt håndtert ved andre europeiske grensekontrollstasjoner, ved gå direkte Vestlandet skapes det mer effektiv og bærekraftig logistikk for varer som skal til Norge.

  Foto: Karmsund Havn

  Grensekontrollstasjonen er et fantastisk verktøy for oss i arbeidet med å videreutvikle Haugesund Cargo Terminals til en viktig logistikkhub i Nordsjøbassenget. Vi gleder oss til å utvide med ytterligere produktkategorier og lastebærere for å styrke sjøtransporten direkte til Vestlandet.

  Stina Ekrene Ytreland, Forretningsutvikler Logistikk og Industri i Karmsund Havn

  -Fra vareeierne får vi tilbakemeldinger om at Grensekontrollstasjonene på kontinentet, eksempelvis Bremerhaven og Esbjerg, ofte har større press på kontroller, noe som igjen resulterer i økt ventetid, og ofte lengre seiling. Gjennom å transportere varene direkte til Vestlandet sparer vareeier tid og får samtidig en mer bærekraftig logistikk på kjøpet, sier Kristine Edvinson i Karmsund Havn.

  BioMar AS har i mange år brukt Haugesund Cargo Terminal som en hub for innsatsråvarer til fiskefôrproduksjonen på fabrikkene på Karmøy og Myre i Vesterålen. I tillegg har BioMar importert fiskefôr til Norge fra sine søsterbedrifter i Europa til Haugesund Terminalen.

  Vi opplever Karmsund Havn som en positiv og viktig bidragsyter i etableringen og innkjøringen av grensekontrollstasjonen. 

  Einar Lilleeng Global Formulation Director, BioMar Group 

  -Før samlokaliseringen av Grensekontroll Haugesund med Haugesund Cargo Terminal ble veterinærkontrollen av råvarer og fiskefôr gjort blant annet i Bremerhaven og Esbjerg. Det er knyttet stor usikkerhet rundt hvor lang tid kontrollen i disse havnene tar samt hvor raskt vi kan få videretransport til Haugesund Cargo Terminal. Denne prosessen kunne dermed variere fra 1 til 4 uker. Etableringen av en grensekontrollstasjon så tett påkoblet vår egen infrastruktur og skipningsruter har gjort at vi har flyttet all kontroll av fiskefôr og en økende andel av våre råvarer dit, forteller Einar Lilleeng Global Formulation Director, BioMar Group.  

  -Vi får gode oppdateringer fra linjerederiene om når våre containere ankommer Husøy, og når de skal kontrolleres. I og med at vi slipper videretransport kan containerne leveres direkte etter kontrollen, sier Lilleeng. 

  Aker BioMarine, en av pådriverene til grensekontrollstasjonen, har besluttet å gjøre Karmsund til sin EU-hub. Aker BioMarine benyttet grensekontrollstasjonen i Bremen tidligere.

  Grensetollstasjonen åpnet på mange måter i grevens tid. Hadde den blitt etablert et halvt år senere ville Aker BioMarine etablert seg i en EU-havn. I samarbeid med Sea-Cargo har Aker doblet lagerkapasiteten på Husøy.

  Karmsund Havn utvikler næringslivs cluster

  Karmsund Havn som infrastruktureier opererer med en lengre planleggingshorisont sammenlignet med flere av kundene de betjener. Dette innebærer at Havnen bruker tid og ressurser for å forstå trender og fremtidige markedsbehov som grunnlag for sine investeringer.

  Tore Gautesen, Havnedirektør i Karmsund Havn
  Foto: Karmsund Havn

  Havneutvikling for Karmsund Havn innebærer mer enn bare havnelogistikk, det er like mye utvikling av tilhørende næringsområder. Næringslivsaktører som etablerer seg i havneområdet får en mer naturlig nærhet, og tilgang til sjøveien som logistikkform.

  Med utgangspunkt i tett dialog med næringslivet og trendanalyser danner vi oss et grunnlag for behovet fremover i tid. Når vi har etablert dette grunnlaget, agerer vi for å møte markedsbehovene

  Kristin Edvinson, Forretningsutvikler Karmsund havn

  Karmsund Havn har valgt å være selektiv i valget av aktører som etablerer seg i deres næringsområder. Aktørene skal tilføre noe til totalen, utover egen etablering, gjennom kjøp/salg av tjenester med de øvrige aktørene i havnen. Denne Cluster-tankegangen skaper merverdi for alle aktørene inkludert sjøtransporten.

  Kontakt oss om du vil du vite mer om mulighetene i Karmsund Havn?

  Kristine Edvinson, ked@karmsund-havn.no
  Stina Ekrene Ytreland ,  sey@karmsund-havn.no