Hopp til innholdet

Harstad Havn skal bli en Energihub

  Harstad Havn skal bli en energihub. Det vil gjøre havna mer attraktiv for alle som seiler langs kysten.

  Havnene på norskekysten er «navet» for frakt av gods og passasjerer. Havnene tilrettelegger også for næringsutvikling, som igjen innebærer verdiskapning langs hele kysten.

  Les også: Havna skal bli en energihub

  Men moderne havner tar i økende grad også rollen som knutepunkter for grønn energi. Landstrøm til skip ved kai, økt bruk av karbonnøytralt drivstoff i nærskipsfarten og grønnere havnedrift. Det er de ambisiøse målsetningene for et prosjekt der havner i Lofoten/Vesterålen-området skal samarbeide med de lokale nettselskapene.

  Sjøveien er miljøveien

  Les også: Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

  Harstad havn er den del av et forprosjekt som også omfatter Sortland Havn, og Vågan Havn, i tillegg de lokale nettselskapene i hvert havneområde. Fokus er utvikling av havna sett i lys av den grønne omstillingen og de muligheter som åpner seg i denne sammenheng. «Vi står sammen om moderne infrastruktur i nord, sier havnesjefene i Svolvær, Sortland og Harstad.

  Fungerende havnesjef Lennart Jensen (t.v), Øyvind Fagerheim og Tore Johansen i Harstad Havn.  FOTO: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDENDE

  -Men det er ikke bare redere og båtfolket havna skal serve, sier konstituert havnesjef Lennart Jensen, leder for maritim avdeling Øyvind Fagerheim og fungerende assisterende havnesjef Tore Johansen.

  – Vårt mål er å ha så stor kapasitet at både det nye kjøpesenteret, hotellet, skolen, busser og drosjer kan hente energi hos oss. Når det ikke ligger båter inne kan andre bruke anlegget slik at vi får utnyttet kapasiteten på en langt bedre måte.

  I denne prosessen klargjøres det både for dagens og eventuelt nye energiløsninger som måtte komme på Stangnes, Sentrum, Larsneset, Samasjøen og Rødskjær.

  Les også: Fremtidens havner tar form i Nord

  Transportsektoren står for en stor del av klima- og miljøutslippene. Både EU og nasjonale myndigheter har strammet grepet ved å stille strengere krav til de ulike transportformene. Selv om sjøtransporten er det mest klima- og miljøvennlige alternativet, så må også sjøtransporten bidra med å redusere utslipp. Også i mange havner er det behov for forbedringer.

  Godsruter fra Harstad Havn

  Fra Harstad havn har du godsruter til 45 destinasjoner (innlands og utenlands) fra Kirkenes i Nord til Rotterdam i sør. Du finner informasjon om tilgjengelige avganger på Shortsea Schedules.com.