Hopp til innholdet

Håndterte 5 prosent flere containere i 2019

  I 2019 ble det håndtert 5 prosent flere containere over Larvik havn sammenlignet med det tidligere toppåret 2018.

  Med 83.000 containere TEU i 2019, satte Larvik Havn ny trafikkrekord innenfor containersegmentet. Veksten var på 5 prosent mot 2018.

  Vi driver lønnsomt og investerer kontinuerlig i moderne fasiliteter for å befeste vår posisjon som en attraktiv havn med unik beliggenhet. Resultatene fra 2019 gir oss god fart inn i ett nytt og spennende år. Havnedirektør Jan Fredrik Jonas 

  Samlede lastemengder over Larvik Havn utgjorde 1,9 millioner tonn, noe som var 21 prosent lavere enn året før. Godsnedgangen henger sammen med fallet i steineksporten gjennom 2019.

  Solid vekst i containertrafikken over Larvik havn andre kvartal 2019

  Økning i antall fergepassasjerer

  Stadig flere reiser til Danmark via Larvik Havn. Antall ferjepassasjerer økte med 2 prosent til i alt 695.000 reisende i fjor. Frakt med ferje gikk imidlertid ned med 5 prosent.

  Salgsinntektene til Larvik Havn endte omtrent som fjorår, det vi på rundt 66 millioner kroner. Totale driftsinntekter passerte likevel 70 millioner som følge av eiendomssalg.

  Kilde: Larvik Havn